รวม 10 ธนาคารฝากประจำปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง

รวม 10 ธนาคารฝากประจำปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง
Ingonn
2 เมษายน 2564 ( 13:31 )
5.4K
รวม 10 ธนาคารฝากประจำปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด หลายๆคนคงต้องการออมเงินและเก็บเงินสำรองไว้มากขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามสถานการณ์ฉุกเฉิน วันนี้ True IDจึงแนะนำธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงและทางเลือกการฝากเงินที่ไม่มีความเสี่ยง นั่นก็คือ “การฝากประจำแบบปลอดภาษี”

 

 

การฝากประจำแบบปลอดภาษีคืออะไร


เงินฝากปลอดภาษีเป็นบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ ซึ่งมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร โดยเราต้องฝากเงินเข้าธนาคารทุกเดือน ในจำนวนเงินที่เท่ากัน ต่อเนื่องจนครบกำหนด เพื่อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป และดอกเบี้ยที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี  ต่างจากบัญชีเงินฝากประจำอื่น ๆ ที่ปกติแล้วต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ จึงถือเป็นทางเลือกการต่อยอดเงินออมง่ายๆ ที่น่าสนใจ และเป็นตัวช่วยในการสร้างวินัยทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง 

 

 


เงื่อนไขเงินฝากประจำปลอดภาษี 

 

1.ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (รวมกันทุกธนาคาร และทุกรูปแบบระยะเวลา)

2.จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500-1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

3.ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

4.ต้องฝากเงินในจำนวนเท่า ๆ กัน เดือนละ 1 ครั้ง วันที่เท่าไรก็ได้ (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

5.หากถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)

6.เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งมักมีอัตราสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

 

 

หลังจากทำความเข้าใจการฝากประจำแบบปลอดภาษีกันไปแล้ว มาดูกันต่อว่ามีธนาคารไหนที่มีดอกเบี้ยโดนใจกันบ้าง

 

 

10 ธนาคาร เงินฝากประจำปลอดภาษี


1. ธนาคารไทยพาณิย์

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน
ตลอดอายุการฝาก หากไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีติดต่อกัน 4 งวด จะไม่สามารถฝากต่อได้อีก


จำนวนเงินเปิดบัญชี : 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย :

 • 1.35% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก
 • 1.45% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook)

 

 

2.ธนาคารกสิกรไทย

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน


ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก


จำนวนเงินเปิดบัญชี : 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย :

 • 1.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

 

 

3.ธนาคารกรุงไทย

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากปลอดภาษี


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน 36 เดือน และ 48 เดือน

ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ไม่ถอนก่อนหรือหลังฝาก 3 เดือน


จำนวนเงินเปิดบัญชี : 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :

 • 1.30% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.55% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • 1.55% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 48 เดือน

 

 

4.ธนาคารกรุงเทพ

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน


การผิดนัดฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข


จำนวนเงินเปิดบัญชี : 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย :

 • 1.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.50% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • 1.50% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 48 เดือน
 • 1.50% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 60 เดือน

 

 

5.ธนาคารกรุงศรี

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน

ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก


จำนวนเงินเปิดบัญชี : 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย :

 • 1.30% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน

 

 

6.ธนาคารออมสิน

 

ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี


แผนออมเงิน : ฝากทุกเดือน (24 เดือน)


ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาการฝากไม่เกิน 26 เดือน 

 

จำนวนเงินเปิดบัญชี : 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย : 

 • 1.300 % ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

 

 

7.ธนาคารยูโอบี

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน 


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน


จำนวนเงินเปิดบัญชี : 


ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000  ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500  ระยะเวลาฝาก  36 เดือน
ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500  ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000  ระยะเวลาฝาก 60 เดือน


อัตราดอกเบี้ย : 

 • 1.500 % ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.500 % ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • 1.500 %ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 48 เดือน
 • 1.500 %ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 60 เดือน

 


8.ธนาคารธ.ก.ส.

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน 


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน


จำนวนเงินเปิดบัญชี : 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


ขาดฝากเงินได้ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาครบกำหนดจะเลื่อนออกไป หากเกิน 2 ครั้งต้องออกจากโครงการ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย

 

อัตราดอกเบี้ย : 

 • 1.630 %  ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

 

 

9.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน


จำนวนเงินเปิดบัญชี : ตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย : 

 • 1.600 % ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
 • 1.600 % ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน

 

 

10.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 


ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids 


แผนออมเงิน : ระยะเวลา 24 เดือน


จำนวนเงินเปิดบัญชี : ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย : 

 • 1.630 % ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

 

 

ข้อมูล www.checkraka.com, undubzapp

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง