รีเซต

สหรัฐฯ เปิดโครงการวิจัยนำโดยชุมชน เพิ่มความเท่าเทียมทางสุขภาพ

สหรัฐฯ เปิดโครงการวิจัยนำโดยชุมชน เพิ่มความเท่าเทียมทางสุขภาพ
Xinhua
28 กันยายน 2566 ( 13:52 )
48
สหรัฐฯ เปิดโครงการวิจัยนำโดยชุมชน เพิ่มความเท่าเทียมทางสุขภาพ

ลอสแอนเจลิส, 28 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (27 ก.ย.) สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ประกาศการระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่นำโดยชุมชน ซึ่งมุ่งศึกษาวิธีจัดการปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโครงการวิจัยดังกล่าวจะจัดการความเท่าเทียมทางสุขภาพ อาทิ การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัย อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โอกาสของการจ้างงาน การขนส่ง และการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสถาบันฯ กำลังระดมเงินทุนสนับสนุนตรงสู่โครงการวิจัยต่างๆ ที่นำโดยองค์กรระดับชุมชน โดยคณะผู้นำจากองค์กรต่างๆ จะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการวิจัยตามสถาบันวิชาการและองค์กรอื่นๆ ในทุกระยะของกระบวนการวิจัยโครงการวิจัยเหล่านี้จะตรวจสอบสภาพการณ์และสภาพแวดล้อมพื้นฐานอันมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยทำให้เกิดการพัฒนา การนำไปปฏิบัติ และการประเมินการแทรกแซงช่วยเหลือเชิงโครงสร้างทั้งนี้ สถาบันฯ กล่าวว่าแต่ละโครงการยังจะมอบข้อมูลที่มีคุณค่าแก่องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยกำหนดทางสังคมของสุขภาพและความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง