รีเซต

ชาวจีน 'รอบรู้ด้านสุขภาพ' เพิ่มแตะ 29.7% ในปี 2023

ชาวจีน 'รอบรู้ด้านสุขภาพ' เพิ่มแตะ 29.7% ในปี 2023
Xinhua
24 เมษายน 2567 ( 23:05 )
12
ชาวจีน 'รอบรู้ด้านสุขภาพ' เพิ่มแตะ 29.7% ในปี 2023

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ช่วยผู้สูงอายุตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายผ่านโทรศัพท์มือถือ ณ โรงพยาบาลเป่ยจิงเทียนถาน กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 9 ธ.ค 2020) ปักกิ่ง, 24 เม.ย. (ซินหัว) -- วันพุธ (24 เม.ย.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่าชาวจีนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แตะที่ร้อยละ 29.7 ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 1.92 จุด จากปีก่อนหน้าผลการสำรวจของคณะกรรมการฯ เผยว่าชาวจีนในเขตเมืองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 33.25 ส่วนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทมีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 26.23 เพิ่มขึ้น 1.31 จุด และ 2.45 จุด ตามลำดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนคณะกรรมการฯ ติดตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยพิจารณาจากความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาล ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังและโรคติดเชื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง