CPF เข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีน-อัตราเร่งรายได้-กำไรโตแกร่ง

CPF เข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีน-อัตราเร่งรายได้-กำไรโตแกร่ง
ทันหุ้น
15 กันยายน 2563 ( 10:45 )
72
CPF เข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีน-อัตราเร่งรายได้-กำไรโตแกร่ง


ทันหุ้น-สู้โควิด-บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือSCBS ระบุว่าCPF เข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีน หนุนรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และดันกำไรเติบโตแข็งแกร่ง  แนะ”ซื้อ” เคาะราคาเป้าหมายที่ 38 บาท


เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ประชุมคณะกรรมการ CPF มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ต.ค. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีน Chia Tai Investment Co., Ltd. (CTI, บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นผ่าน C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP)) จะเข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีนจำนวน 43 บริษัทที่ถือโดย Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd (CTAI, บริษัทย่อยของ Charoen Pokphand Group Co., Ltd (CPG)) โดยจะชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นใหม่คิดเป็นสัดส่วน 65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ CTI (มูลค่า 2.8 หมื่นล้านเรนมินบิ หรือ 1.31 แสนลบ.) ให้แก่ CTAI เมื่อธุรกรรมนี้แล้วเสร็จ CPP จะถือหุ้น 35% ใน CTI (เทียบกับ 100% ก่อนธุรกรรม) และ CTAI จะถือ 65% ซึ่งจะส่งผลทำให้ CTI เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยทางอ้อม มาเป็นบริษัทร่วมของ CPF


CPF คาดว่าธุรกรรมนี้จะแล้วเสร็จใน 4Q63 CTI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์ในจีนของ CPP ซึ่งมีบริษัทผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์จำนวน 87 บริษัท และบริษัทผลิตและจำหน่ายอาหารสุกรจำนวน 2 บริษัทในประเทศจีน กลุ่มบริษัทเป้าหมายทั้งหมดอยู่ในประเทศจีน ประกอบด้วยฟาร์มสุกร 39 แห่ง (กำลังการผลิตสุกร 7.2 ล้านตัวต่อปี) และบริษัทผลิตและจำหน่ายอาหารสุกร 4 บริษัท มูลค่าธุรกรรม (1.31 แสนลบ. หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 65% ของ CTI) คิดเป็นอัตราส่วน PE ในช่วง 12 เดือนล่าสุด (LTM) ได้ที่ 6 เท่า น้อยกว่าอัตราส่วน PE เฉลี่ยของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจีนที่ 10 เท่า ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงเงินสดที่จะชำระ ถ้าผลกำไรที่แท้จริงในปี 2563 แตกต่างจากจำนวนกำไรที่รับประกันภายใต้คำรับประกันของกลุ่มบริษัทเป้าหมายที่ US$820 ล้าน และจำนวนกำไรที่รับประกันภายใต้คำรับประกันของ CTI ที่ US$140 ล้าน มากกว่า 15%


ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกดังนี้ ประการแรก การเข้าซื้อธุรกิจสุกรครั้งนี้จะทำให้ CTI กลายเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายใหญ่อันดับ 4 ในประเทศจีน (ส่วนแบ่งตลาด 1%) ในช่วงที่ราคาสุกรในตลาดปัจจุบันอยู่ในระดับสูง (RMB36/กก. เทียบกับจุดคุ้มทุนที่ RMB14/กก.) เนื่องจากอุปทานสุกรในฟาร์มขนาดเล็กปรับตัวลดลงหลังจากการเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)


ประการที่สอง ประโยชน์การผนึกกำลังทางธุรกิจจะอยู่ในรูปของรายได้จากธุรกิจอาหารสุกรที่เพิ่มขึ้น (อัตราการใช้กำลังการผลิต 50% ในปัจจุบัน) จากการเพิ่มการผลิตสุกรที่กลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก 4.5 ล้านตัวต่อปีในปี 2563 สู่ 8-12 ล้านตัวต่อปีในปี 2564-65 ประการที่สาม CPF วางแผนนำ CTI จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจะหนุนให้ valuation ปรับตัวเพิ่มขึ้น (หุ้นกลุ่มเดียวกันซื้อขายที่ PE 10-20 เท่า เทียบกับ LTM PE ของ CTI หลังรวมกิจการที่ 7.7 เท่า)


ประการที่สี่ ธุรกรรมนี้จะหนุนให้กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อรวมธุรกรรมนี้เข้ามา CPF คาดว่ากำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุดจะเพิ่มขึ้น 11% (ไม่รวมกำไรจากสินทรัพย์ชีวภาพ และกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน US$84 ล้าน หรือ 2.6 พันลบ.) ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนจะลดลงสู่ 1.3 เท่า (เทียบกับก่อนธุรกรรมที่ 1.4 เท่า) ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ กำไรของ CPF จะมีความผันผวนมากขึ้นหลังจากเข้าซื้อธุรกิจสุกรแลกกับการมีสัดส่วนถือหุ้นในธุรกิจอาหารสัตว์ในจีนลดลง


โดยแนะนำ “OUTPERFORM” CPF ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 อ้างอิงวิธี SOTP ที่ 38 บาท จากการเข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีน เมื่อธุรกรรมนี้แล้วเสร็จใน 4Q63 CTI จะกลายเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายใหญ่อันดับ 4 ในประเทศจีน ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากราคาสุกรสูงหลังเกิดการระบาดของโรค ASF, มีรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น, valuation มีแนวโน้มปรับขึ้นจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 2 ปีข้างหน้า และกำไรจะเพิ่มขึ้น (ยังไม่ได้นำมารวมไว้ในประมาณการของเรา)


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง