รีเซต

สอบ ก.พ. 65 เคาะวันรับสมัครแล้ว 5 แสนที่นั่ง เช็กกำหนดการที่นี่!

สอบ ก.พ. 65 เคาะวันรับสมัครแล้ว 5 แสนที่นั่ง เช็กกำหนดการที่นี่!
TNN ช่อง16
15 มิถุนายน 2565 ( 10:25 )
69
สอบ ก.พ. 65 เคาะวันรับสมัครแล้ว 5 แสนที่นั่ง เช็กกำหนดการที่นี่!

วันนี้( 15 มิ.ย.65) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. แจ้งประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) โดยจะเปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ สามารถกรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th  (หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565)

อย่างไรก็ตามสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. (ก่อนวันรับสมัครสอบ 1 วัน) ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th (การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ) 


เงื่อนไข สมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 

สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้


กำหนดการสอบ


 

หมายเหตุ

1.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.กรณีผู้สมัครสอบไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน ข้อมูลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3.การกำหนดมัน เวลา สถานที่สอบเป็นไปตามสำนักงาน ก.พ. กำหนด

4.สำนังาน ก.พ. จะปิดระบบอัปโหลด รูปถ่ายตั้งแต่ 17 พ.ย.65 เป็นต้นไป

5.ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 20 พ.ย.65 จนถึงวันสอบ


ภาพจาก สำนักงาน ก.พ.

 ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ภาพจาก TNN Online / สำนักงาน ก.พ.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง