รีเซต

สรุปให้แล้ว! สอบ ก.พ. 2567 เตรียมตัวอย่างไรให้สอบผ่าน เช็กกำหนดการ-คุณสมบัติ ที่นี่

สรุปให้แล้ว! สอบ ก.พ. 2567 เตรียมตัวอย่างไรให้สอบผ่าน เช็กกำหนดการ-คุณสมบัติ ที่นี่
TNN ช่อง16
19 มีนาคม 2567 ( 12:19 )
41
สรุปให้แล้ว! สอบ ก.พ. 2567 เตรียมตัวอย่างไรให้สอบผ่าน เช็กกำหนดการ-คุณสมบัติ ที่นี่

การสอบเข้ารับราชการเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักศึกษาและผู้ที่มุ่งหวังจะก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ซึ่งเป็นการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วประเทศ ด้วยความสำคัญดังกล่าว ทำให้มีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมากในทุกปี พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดการสมัครสอบ ก.พ. อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันที่สูงในปีนี้


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ ก.พ. ในปีนี้ มีรายละเอียดดังนี้


วิธีการสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา และแนบเอกสารตามที่กำหนด


เอกสารประกอบการสมัครสอบ

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


ค่าสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบขึ้นอยู่กับประเภทของตำแหน่งที่สมัคร โดยประมาณ 200-500 บาท สามารถชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ


กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

วันสอบข้อเขียนจะกำหนดให้ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2567 โดยจะประกาศแจ้งวัน เวลา สถานที่สอบที่แน่นอนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันกำหนดการสอบ ก.พ. 2567

การสอบ ก.พ. 2567 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

การสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข., ค., ท.)

กำหนดการสอบภาค ก.


รับสมัคร: 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร: 9 พฤษภาคม 2567

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ: 2 สิงหาคม 2567

สอบข้อเขียน: 25 สิงหาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน: 7 พฤศจิกายน 2567

ดูผลคะแนนสอบ: 14 พฤศจิกายน 2567

กำหนดการสอบภาค ข., ค., ท. จะประกาศให้ทราบหลังจากประกาศผลสอบภาค ก. ประมาณ 1-2 เดือน


ระเบียบการสอบ

- ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบที่กำหนด

- ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ  

- มีระเบียบเกี่ยวกับการนำสิ่งของเข้าห้องสอบที่ต้องปฏิบัติตาม

- มีระเบียบเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบที่มีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นปรับและจำคุก


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์ ก.พ. ประมาณ 7 วันก่อนวันสอบ


การประกาศผลคะแนนสอบ

ก.พ. จะประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเว็บไซต์ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2567

เทคนิคการสอบ ก.พ. 2567


การเตรียมตัว:


ศึกษาแนวข้อสอบ: ค้นหาตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. ปีที่ผ่านๆ มา และฝึกทำโจทย์เพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและเนื้อหา

ทบทวนเนื้อหา: เน้นทบทวนเนื้อหาที่ออกสอบบ่อย เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และภาษาอังกฤษ

ฝึกฝนการจัดการเวลา: ฝึกทำโจทย์จับเวลาเพื่อฝึกการบริหารเวลาในการสอบ

พักผ่อนให้เพียงพอ: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสมองปลอดโปร่ง


เทคนิคการทำข้อสอบ:


อ่านโจทย์ให้เข้าใจ: อ่านโจทย์อย่างละเอียดก่อนตอบคำถาม

ตอบคำถามที่มั่นใจก่อน: ตอบคำถามที่มั่นใจก่อน ค่อยกลับมาตอบคำถามที่ยาก

จัดการเวลา: บริหารเวลาให้เหมาะสมกับจำนวนข้อสอบ

ตรวจทานคำตอบ: ตรวจทานคำตอบก่อนส่งการสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 19 มี.ค. - 9 เม.ย. ผู้สนใจสมัครต้องเตรียมหลักฐาน ชำระค่าธรรมเนียม และติดตามประกาศข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่านช่องทางของ ก.พ. เพื่อไม่พลาดขั้นตอนการสอบในขั้นต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง