รีเซต

สมัครสอบก.พ. 2567 รอบ Paper & Pencil เช็กรายละเอียดวันสมัคร-ศูนย์สอบ ได้ที่นี่

สมัครสอบก.พ. 2567 รอบ Paper & Pencil เช็กรายละเอียดวันสมัคร-ศูนย์สอบ ได้ที่นี่
TNN ช่อง16
14 มีนาคม 2567 ( 17:08 )
54
สมัครสอบก.พ. 2567 รอบ Paper & Pencil เช็กรายละเอียดวันสมัคร-ศูนย์สอบ ได้ที่นี่

สมัครสอบก.พ. 2567 รอบ Paper & Pencil สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ


การรับสมัครสอบ


ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (paper & pencil) ประจำปี 2567"  วันที่ 19 มีนาคม 2567 -  9 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์  https://job3.ocsc.go.th


ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ในระดับ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3. ระดับปริญญาตรี

4. ระดับปริญญาโท

หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


แผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 


1. กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (ทุกระดับวุฒิ) 19 มีนาคม 2567 - 9 เมษายน 2567 ไม่จำกัดสิทธิผู้สมัครสอบก.พ. รูปแบบอื่นๆ 

2. ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร

3. เปลี่ยนรูปถ่าย (เฉพาะผู้ที่อัปโหลดรูปผิดพลาด อนุญาตเพียง 1 ครั้ง) 12-22 เมษายน 2567

4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  9 พฤษภาคม 2567

5. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 2 สิงหาคม 2567

6. สอบข้อเขียน  25 สิงหาคม 2567

7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 7 พฤศจิกายน 2567

8. ดูผลคะแนนสอบ 14 พฤศจิกายน 2567

9. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน  21 พฤศจิกายน 2567การสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ 12 ศูนย์สอบ รวม 380,000 ที่นั่งสอบ


- รหัสศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯ และนนทบุรี 

จำนวนที่นั่งสอบ  78,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 02 พระนครศรีอยุธยา

จำนวนที่นั่งสอบ 25,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 03 ราชบุรี

จำนวนที่นั่งสอบ 24,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 04 ชลบุรี

จำนวนที่นั่งสอบ 28,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่

จำนวนที่นั่งสอบ 32,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก

จำนวนที่นั่งสอบ 31,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 07 นครราชสีมา

จำนวนที่นั่งสอบ 26,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 08 อุดรธานี

จำนวนที่นั่งสอบ 20,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 09 อุบลราชธานี

จำนวนที่นั่งสอบ 27,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 10 ขอนแก่น

จำนวนที่นั่งสอบ 30,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 11 สุราษฎร์ธานี

จำนวนที่นั่งสอบ 26,000 ที่นั่ง

- รหัสศูนย์สอบ 12 สงขลา

จำนวนที่นั่งสอบ 33,000 ที่นั่ง

ข้อมูลจาก สำนักงานก.พ.

ภาพจาก TNN ONLINE / สำนักงาน ก.พ.

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง