รีเซต

ศักดิ์สยาม หารือที่ปรึกษาฮุน เซน-รมต.ท่องเที่ยวกัมพูชา ประสานความร่วมมือด้านคมนาคม

ศักดิ์สยาม หารือที่ปรึกษาฮุน เซน-รมต.ท่องเที่ยวกัมพูชา ประสานความร่วมมือด้านคมนาคม
มติชน
22 พฤศจิกายน 2564 ( 14:28 )
40
ศักดิ์สยาม หารือที่ปรึกษาฮุน เซน-รมต.ท่องเที่ยวกัมพูชา ประสานความร่วมมือด้านคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ ดร. ซก ซกกรัดทะยา (H.E. Dr. Sok Sokrenthya) ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะฯ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมี นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง (MR – Map) และโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหรือแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวระหว่างกันในภูมิภาค

 

นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้หารือถึงความเป็นไปได้การเปิดใช้ด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท เป็นการชั่วคราว ก่อนการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรและถนนเชื่อมต่อสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่แล้วเสร็จ รวมถึงได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องการโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-กัมพูชา ภายหลังการเปิดประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างอีสานใต้กับกัมพูชา และสนับสนุนให้มีการเปิดให้บริการเที่ยวบินโดยสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) จากจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังเมืองท่องเที่ยวของกัมพูชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง