รีเซต

'ศักดิ์สยาม' เร่งรัดหน่วยงานคมนาคม เบิกจ่ายงบปี 65 ให้ได้ตามเป้า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจประเทศ

'ศักดิ์สยาม' เร่งรัดหน่วยงานคมนาคม เบิกจ่ายงบปี 65 ให้ได้ตามเป้า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจประเทศ
มติชน
16 ธันวาคม 2564 ( 17:25 )
59
'ศักดิ์สยาม' เร่งรัดหน่วยงานคมนาคม เบิกจ่ายงบปี 65 ให้ได้ตามเป้า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจประเทศ

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม  และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

 

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49) โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน พ.ย.2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 14,933.79 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2564 จำนวน 14,748.87 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายเงินได้เร็วกว่าแผน

 

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา รายการปีเดียว จำนวน 7,624 รายการ วงเงิน 77,847.10 ล้านบาท คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างทุกรายการในเดือนธันวาคม 2564 และทยอยลงนามในสัญญาจ้างจนครบทุกรายการภายในเดือนมกราคม 2565 ส่วนรายการผูกพันใหม่ จำนวน 138 รายการ วงเงิน 2,876.06 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการภายในเดือนมีนาคม 2565

 

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินเบิกจ่ายรวม 131,829.01 ล้านบาท ประกอบด้วย ทางราง (รฟท. และ รฟม.) วงเงิน 91,495.05 ล้านบาท ทางบก (กทพ. ขสมก. และ บขส.) วงเงิน 11,865.73 ล้านบาท ทางน้ำ (กทท.) วงเงิน 2,135.40 ล้าบาท และทางอากาศ (สบพ. ทอท. บวท. และ รทส.) วงเงิน 26,332.83 ล้านบาท ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญขนาดใหญ่ที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร โครงการรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา)

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

 

นายศักดิ์สยามได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 เร่งดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ร้อยละ 93 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75 และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

 

ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ร้อยละ 95 ภายในเดือนกันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง