รีเซต

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565
TNN ช่อง16
11 สิงหาคม 2565 ( 16:29 )
72
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ราคาปรับขึ้นจากหาบละ 729 บาท เป็นหาบละ 735 บาท เนื่องจากฝนตกในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอตัวลง

    ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 615.50 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวสูงขึ้น ข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2565/66 กำลังเจริญเติบโต โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินคุณภาพข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) อยู่ที่ 58% ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 3% เนื่องจากอากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างแห้งแล้ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักทางตอนกลางและฝั่งตะวันตก นอกจากนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลผลิตต่อไร่ (yield potentials) ของข้าวโพดสหรัฐฯ ปรับลดลงจากที่คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา จาก 177.0 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 175.9 บุชเชลต่อเอเคอร์ ซึ่งทำให้ผลผลิตคาดการณ์ลดลง ส่วนความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตฝั่งประเทศแถบอเมริกาใต้ยังดำเนินได้ตามปกติ โดยประเทศบราซิลเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปแล้ว 79% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และประเทศอาร์เจนตินา 90%  

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

    กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสภาวะอากาศในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งอเมริการ้อนและแห้งแล้งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้คาดการณ์ผลผลิตปรับตัวลดลง ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น และสต๊อกในแต่ละประเทศมีปริมาณไม่สูงมาก              

    ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,512.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 449.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินคุณภาพถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) อยู่ที่ 59% ลดลงจาก 60% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดความชุ่มชื้นในดินเช่นเดียวกันกับข้าวโพด นอกจากนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ต่อไร่ (yield potentials) จะปรับตัวลดลงจากที่คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา จาก 51.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 51.1 บุชเชลต่อเอเคอร์ จึงทำให้ผลผลิตคาดการณ์ปรับลดลงเล็กน้อยในฤดูกาลนี้ ขณะที่รายงานภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนสิงหาคมจะประกาศในวันศุกร์นี้

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

    การส่งออกปลาป่นจากประเทศเปรูไปยังประเทศจีนสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยปลาป่นล็อตแรกถึงประเทศจีนแล้ว ทำให้ปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังสูงทรงตัว  

    ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

    ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

    ตลาดซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาท โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 435 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 453 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 393 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 397 เหรียญสหรัฐฯ

    ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,430 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,280 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

    สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอผู้เลี้ยงสุกรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนไว้ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่การบริโภคยังคงได้ปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่คึกคักทั้งภายในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

    ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

    สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท โดยสภาวะอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจับจ่ายชะลอตัวลง 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

    เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำ ไข่ไก่ คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3.50 บาท มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง