รีเซต

ห้าม"อินบ็อกซ์ "ถามราคา!ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าให้ครบ!

ห้าม"อินบ็อกซ์ "ถามราคา!ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าให้ครบ!
TNN ช่อง16
22 กันยายน 2563 ( 17:21 )
1.4K
ห้าม"อินบ็อกซ์ "ถามราคา!ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าให้ครบ!

        ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบ New Normal คนนิยมหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ค้า ผู้ประกอบการเองก็ต้องเร่งปรับตัว โดยหันมาขายของหรือนำเสนอบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ตลาดออนไลน์ไม่ได้มีแค่เพียงตลาดอีคอมเมิร์ซเท่านั้น แต่ยังแตกไลน์ไปยังโซเชียลคอมเมิร์ซ หรือจะให้เห็นภาพก็คือการขายของบนเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เป็นต้น  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ควบคุมการขายสินค้าและบริการให้สอดคล้องและทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป


Cr:Pixabay

        ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

       ซึ่งรายละเอียดหลักๆของกฎหมายฉบับนี้ จะครอบคลุมการจำหน่ายทั้งสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ หรือแม้แต่เว็บไซต์  โดยเฉพาะข้อบังคับการระบุรายละเอียดสินค้าหรือบริการของบรรดาพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ได้แก่ การแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ  โดยการเขียนหรือ พิมพ์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าเห็น และอ่านออก เข้าใจได้ โดยไม่จำเป็นให้ลูกค้า "อินบ็อกซ์ถาม" เพิ่มเติม เพราะที่ผ่านมามีผู้บริโภคร้องเรียนมายังกรมการค้าภายใน 1569 เกี่ยวกับกรณี มีร้านค้าบนเฟซบุ๊กไม่แสดงรายเอียดสินค้าและราคา  แต่กลับให้อินบ็อกซ์ไปถามอยู่จำนวนไม่น้อย 

        ที่สำคัญการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคา หรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ส่วนข้อความ หรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย หรือจะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ แต่จะต้องแสดงให้ชัดเจนครบถ้วน ตรงกับราคาสินค้าที่จะจำหน่ายจริง        สำหรับเนื้อหา  รายละเอียดที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

        ระบุว่า ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ที่สำคัญการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคา หรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความ หรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

        ทั้งนี้ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการ ข้อ 6 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 4 ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

    คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

        ด้านกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ระบุว่า กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์  แต่จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทนนั้น ตามกฎหมายใหม่นี้จะถือว่าผู้ค้ารายนั้นกระทำผิด จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ

        เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท ซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้น  ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ 

         แต่หากยังพบเห็นพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ที่ไม่ยอมระบุรายละเอียด -ราคาสินค้าอีก ผู้พบเห็นก็สามารถ แจ้งชื่อร้านหรือชื่อพ่อค้า-แม่ค้าที่กระทำความผิดดังกล่าว ได้ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีเมล์ 1569@dit.go.th หรือสายด่วน 1569Cr:Pixabay เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง