รีเซต

'ผบ.ทบ.'ปธ.จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีทบ. ประจำปี 2564

'ผบ.ทบ.'ปธ.จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีทบ. ประจำปี 2564
มติชน
31 ตุลาคม 2564 ( 11:56 )
81
'ผบ.ทบ.'ปธ.จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีทบ. ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ประจำปี 2564 พร้อมด้วย พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ รอง ผบ.ทบ. พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ผช.ผบ.ทบ.)พล.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผช.ผบ.ทบ. พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบ(เสธ.ทบ.) และนายทหารระดับสูงทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป ทั้งนี้มียอดกฐิน จำนวน 4,244,859 บาท

 

 

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระประธานในอุโบสถ นามว่า “หลวงพ่อพุทธนิมิต” (หลวงพ่อดำ) ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว และมีอนุสาวรีย์พระครูภาวนาภิธาน (เส็ง ยสินธโร) อดีตเจ้าอาวาส (รูปหล่อยืนมีขนาดเท่าองค์จริง) ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ

 

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2512 และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2512 โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นองค์ประธานเปิดป้าย และประทานนามวัด ปัจจุบันมี พระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสสโร) เป็นเจ้าอาวาส สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ พระครูวุฒิธรรมานุกิจ รักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

กองทัพบก ขอเรียนเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง