รีเซต

'บิ๊กป้อม'ปธ.วันสถาปนา รร.ตท. ครบรอบ 64 ปี มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว 'ผบ.เหล่าทัพ-อดีตบิ๊ก'

'บิ๊กป้อม'ปธ.วันสถาปนา รร.ตท. ครบรอบ 64 ปี มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว 'ผบ.เหล่าทัพ-อดีตบิ๊ก'
มติชน
27 มกราคม 2565 ( 14:53 )
71
'บิ๊กป้อม'ปธ.วันสถาปนา รร.ตท. ครบรอบ 64 ปี มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว 'ผบ.เหล่าทัพ-อดีตบิ๊ก'

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 64 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2565 โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมงานฯ โดยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าเตรียมทหารทุกรุ่น และเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งจะได้รับรางวัลจักรดาวสดุดีโดยมีทายาทเป็นผู้รับรางวัลแทน

 

 

สำหรับ “รางวัลเกียรติยศจักรดาว” ถือเป็นการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ดังนี้


รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี2565 จำนวน 16ท่าน
1. พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 19 อดีตรองผบ.ทสส. สาขาการจัดการและการศึกษา
2. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
3. พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 ปลัดกระทรวงกลาโหม สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
4. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20อดีตผบ.ทร. สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 

 

5. พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20ผบ.ทร.สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
6. พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 ผบ.ตร. สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
7. พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 

 

8. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 ผบ.ทสส. สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
9. พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 อดีตผบ.ทอ. สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
10. พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21ผบ.ทอ. สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 

 

11. พล.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 รองเสนาธิการทหาร สาขาการทหาร
12. พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ผบ.ทบ. สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
13. น.อ.ภราดร คุ้มทรัพย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ สาขาพัฒนาสังคม
16. พล.ต. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 รองแม่ทัพภาคที่ 2 สาขาการทหาร
15. รศ.พ.ต.ท.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจ
16. พ.อ.หาญพล เพชรม่วง นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 32 รองผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพภาคที่ 4 สาขาการทหาร

 

 

รางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการสรรหา ประจำปี 2564 จำนวน 7 ท่าน
1. พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
2.พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สาขาพัฒนาสังคม
3.พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 19 อดีตรองผบ.ทสส. สาขาการทหาร
4. พล.อ.ธรรมนูญ วิถี นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.)สาขาการทหาร
5. พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 (รองผบ.พล.ร.3) สาขาการทหาร
6. น.อ.รศ. ธนากร พีระพันธุ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 27 รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สาขาการศึกษา
7. น.ท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินัย มุ่งสันติสุข นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด สาขาการวิจัย

 

 

สำหรับศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้รับ “รางวัลจักรดาวสดุดี” มีจำนวน 1 นาย ได้แก่ พล.ต.กิตติคุณ เจริญ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 48 โดยมี นางสุภาภรณ์ เจริญ (ภรรยา) เป็นผู้รับรางวัลแทน การจัดงานฯ ในปีนี้ ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานฯ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ, พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์, พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี 2565

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง