รีเซต

'บิ๊กบี้'ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยม ทภ.3 ย้ำให้ทำงานตามหน้าที่ เป็นทหารที่ดี เป็นที่พึ่งปชช.

'บิ๊กบี้'ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยม ทภ.3 ย้ำให้ทำงานตามหน้าที่ เป็นทหารที่ดี เป็นที่พึ่งปชช.
มติชน
29 พฤศจิกายน 2565 ( 17:33 )
178
'บิ๊กบี้'ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยม ทภ.3 ย้ำให้ทำงานตามหน้าที่ เป็นทหารที่ดี เป็นที่พึ่งปชช.

29 พฤศจิกายน ที่จ.พิษณุโลก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) พร้อมด้วย พล.ต.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะเจ้ากรมฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ใน จ.พิษณุโลก, จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน โดยเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 3 โดยเฉพาะภารกิจป้องกันชายแดน, การปรับวางกำลัง, การใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษที่กองทัพบกสนับสนุนเพื่อจัดระเบียบและควบคุมพื้นที่, การเข้มงวดไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน, การดูแลทหารกองประจำการ, การช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย รวมทั้งผลสำเร็จและการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี ครอบคลุมทั้งพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้รายงานการเตรียมภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2566 ที่จะเริ่มรณรงค์ตั้งแต่ 1 ธันวาคมนี้

ผบ.ทบ.ได้ใช้โอกาสนี้พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล 500 นาย พร้อมกล่าวว่า ขอบคุณกำลังพลทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในการดูแลภัยคุกคาม ปกป้องอธิปไตย โดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติดที่ในภาพรวมในปีนี้ กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกสามารถตรวจยึดได้ถึง220 ล้านเม็ด มากกว่าครึ่งมาจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เป็นสิ่งที่ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ภารกิจข้างหน้าคือการเตรียมสานต่อการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเดินหน้าและทำให้ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการเป็นทหารที่ดี และดำรงตนเป็นคนดีเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะการดูแลทหารกองประจำการที่เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสร้างคนดีให้กับประเทศ


ในโอกาสนี้ผบ.ทบ. ได้อวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพล ให้มีความสุข มีพลานามัยแข็งแรง พร้อมที่จะทำงานในทุกภารกิจ และได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 (ร.4พัน3)และร่วมรับประทานอาหารร่วมกับทหารกองประจำการ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23กองบัญชาการช่วยรบที่ 3(พันซบร.23 บชร.3)โดยระบุว่าในช่วงการฝึกทหารใหม่นี้ต้องใช้ความอดทนและต้องปรับสภาพหลายด้าน แต่สิ่งที่จะได้รับ คือ ความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ ทั้งงานป้องกันชายแดนและการช่วยเหลือประชาชน โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยใช้กลไกที่มีอยู่ตามกฎหมาย ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพลตามนโยบายครอบครัวเดียวกัน บนพื้นฐานความพอเพียง พร้อมย้ำหน่วยทหารให้ดูแลและสนับสนุนโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งด้านอาหาร,ระบบสาธารณสุข, อาคารเรียนและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทัพบกพร้อมสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง

จากนั้น ผบ.ทบ.ได้เดินทางไปชายแดนด้านจ.เชียงราย เยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย ซึ่งดูแลพื้นที่ริมลำน้ำโขง อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 (ฉก.ทพ.31) ดูแลพื้นที่ 3 อำเภอชายแดน จ.เชียงราย และ อ. ภูซาง จ.พะเยา พร้อมตรวจภูมิประเทศทางน้ำ มอบของขวัญอวยพรปีใหม่และกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ยังคงทำงานอย่างทุ่มเทในภารกิจที่รับผิดชอบตลอดเทศกาล

ในขณะที่ พล.ต.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นหนึ่งในงานด้านสวัสดิการกำลังพลของกองทัพบกในการแบ่งเบาภาระของกำลังพลในการดูแลบุตรก่อนวัยเรียน โดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้กล่าวว่า “นโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กควบคู่กับศูนย์การเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พาไปทัศนศึกษา เรียนรู้การเกษตรพื้นฐาน ปลูกฝังทัศนคติที่ดี รักชาติ รักสถาบัน เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดี เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป” และได้ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ มณฑลทหารบกที่ 39 (มทบ.39) และ กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4) และรับทราบการผลิตผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่3 เพื่อส่งเสริมให้นำผลิตภัณฑ์ของหน่วยทหารจำหน่าย ให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผลิตภัณฑจากสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นการอนุรักษ์งานฝีมือชุมชน และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง