รีเซต

'บิ๊กบี้'ปธ.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด ณ ฌาปนสถานของ ทบ.

'บิ๊กบี้'ปธ.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด ณ ฌาปนสถานของ ทบ.
มติชน
9 พฤษภาคม 2565 ( 13:25 )
59
'บิ๊กบี้'ปธ.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด ณ ฌาปนสถานของ ทบ.

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม กองทัพบกจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ล่วงลับที่กองทัพบกให้การอนุเคราะห์จัดพิธีฌาปนกิจศพให้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 64 จนถึงปัจจุบัน พิธีจัดขึ้นพร้อมกัน ณ ฌาปนสถานกองทัพบก จำนวน 4 แห่ง โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธี ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน 499 ศพ และมอบให้ผู้แทนประกอบพิธี ณ ฌาปนสถานกองทัพบกอีก 3 แห่ง ได้แก่ พล.อ.ชาติชาย น้าวแสง เป็นผู้แทนประกอบพิธีทำบุญ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต จำนวน 240 ศพ, พล.อ.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้แทนประกอบพิธีทำบุญ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม 237 ศพ และ พล.ต.สมบัติ จินดาศรี เป็นผู้แทนประกอบพิธีทำบุญ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จ.นครราชสีมา 24 ศพ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับในวันนี้ เพื่อให้ครอบครัวได้ระลึกถึง และเป็นการประกอบพิธีตามหลักพุทธศาสนา

 

ที่ผ่านมากองทัพบกยังคงเปิดฌาปนสถานให้ความอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันไปแล้ว 1,000 ศพ เพื่อลดภาระให้กับครอบครัวและช่วยเหลือเกื้อกูลคนในสังคม เป็นไปตามอุดมการณ์ที่กองทัพบกยึดถือตามแนวทางพระราชทานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอมา ในฐานะ “ทหารของพระราชา”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง