รีเซต

ปลัดแรงงานชี้ ‘คนไทยว่างงานลดลง’ แนะพัฒนาทักษะรับค่าแรงเพิ่ม

ปลัดแรงงานชี้ ‘คนไทยว่างงานลดลง’ แนะพัฒนาทักษะรับค่าแรงเพิ่ม
TNN ช่อง16
16 พฤศจิกายน 2566 ( 10:55 )
56
ปลัดแรงงานชี้ ‘คนไทยว่างงานลดลง’ แนะพัฒนาทักษะรับค่าแรงเพิ่ม

วันนี้ ( 16 พ.ย. 66) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจแรงงานไทยทั่วประเทศว่า ล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2566 พบว่า ขณะนี้ มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,842,335 คน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 


ส่วนสถานการณ์การว่างงานของไทยในระบบประกันสังคม ในเดือนกันยายน 2566 นั้นมีผู้ว่างงาน จำนวน 229,070 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา แต่ลดลงติดลบร้อยละ 7.58 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  


ทั้งนี้จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 74,067 คน ลดลงติดลบร้อยละ 8.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงติดลบร้อยละ 12.64 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.90 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.8 


ขณะที่ ตัวเลขผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง จากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 36,260 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงติดลบร้อยละ 0.29  เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนอัตราการเลิกจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.30


ด้านสภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ส่งผลถึงการจ้างงานในประเทศนั้น พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 2ของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.80 สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของไทยเดือนสิงหาคม 2566 อยู่ในทิศทางฟื้นตัวตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งคาดว่า เป็นผลจากวันพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น 


ทั้งนี้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน มีความสำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ภาคแรงงานเองจะต้องเข้มแข็ง พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานชั้นสูงเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถ


ภาพ: Getty image 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง