ฟีนิกซ์สเตชั่นปักหมุดภูธรขยายปั๊ม100แห่งทั่วประเทศปีหน้า

ฟีนิกซ์สเตชั่นปักหมุดภูธรขยายปั๊ม100แห่งทั่วประเทศปีหน้า
TNN ช่อง16
4 เมษายน 2564 ( 10:55 )
42
ฟีนิกซ์สเตชั่นปักหมุดภูธรขยายปั๊ม100แห่งทั่วประเทศปีหน้า

นายโกศล แสงรังษี  กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด และบริษัท พาวเวอร์แอนด์เอ็นเนอร์ยี่แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า  ได้เปิดตัวสถานีการน้ำมัน ฟีนิกซ์สเตชั่นอย่างเป็นทางการ โดยตั้งเป้าไว้ว่าในเดือนก.ค.-ส.ค. จะมีสถานีบริการน้ำมันให้บริการลูกค้า 20 สถานี  เป็นสถานีขนาดกลางใช้งบลงทุนแห่งละ 30-40 ล้านบาท และในปี 65 จะขยายสถานีบริการน้ำมันเป็น 100 สถานี  นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบไมโครใช้งบลงทุน 1-2 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถานีขนาดเล็กเน้นเปิดในชุมชนและอำเภอต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในปีนี้นำร่องเปิดสถานีบริการน้ำมันที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม และสถานีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 


สำหรับบริษัทฟีนิกซ์พี-วัน เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สองบริษัทใหญ่ในวงการด้านพลังงานคือบริษัท ภาคภิญโญ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจค้าน้ำมันและการขนส่งน้ำมัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศผนึกกำลังกับบริษัท พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน  โดยทั้ง 2 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทฟีนิกซ์พี-วัน จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและประจุไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ในตลาดน้ำมันของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ฟีนิกซ์สเตชั่น” 


ท้งนี้ฟีนิกซ์สเตชั่นมีแนวคิดที่จะเป็นสถานีบริการน้ำมันยุคใหม่ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการด้วยเทคโนโลยที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเข้าถึงชนบทอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความเจริญก้าวหน้า  โดยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้และพัฒนานำเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเติบโตอย่างเข้มแข็ง


นายโชติศักดิ์  อาสภวิริยะ   ประธานยุทธศาสตร์การตลาด  บริษัท ฟีนิกซ์พี-วัน จำกัด  กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เข้าลงทุน เพราะต้นทุนทางการเงินต่ำ และขณะนี้มีบุคคลากรที่ดีในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก และค่าก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาถูก หากลงทุนในช่วงนี้ต้นทุนไม่แพง และเมื่อเศรษฐกิจดีพลิกฟื้น การลงทุนที่เกิดขึ้นจะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจต่อประเทศ ซึ่งสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ เป็นสถานีบริการครบวงจร  มุ่งเน้นสู่ชนบทถนนสายรองจะไม่แข่งขันกับแบรนด์ใหญ่โดยเด็ดขาด จุดแข็งคือความครบวงจรด้านบริการไม่ใช่คิดตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียว แต่นำสิ่งดีไปให้คนท้องถิ่นใช้บริการและมีศูนย์เรียนรู้ควบคู่ด้วย 


สำหรับ concept ของสถานีบริการน้ำมันและอัดประจุไฟฟ้าฟีนิกซ์สเตชั่น แบรนด์น้องใหม่ไม่ได้เป็นเพียงสถานีนีบริการน้ำมันเหมือนสถานีบริการน้ำมันรายอื่นทั่ว ๆ ไป  แต่จุดแข็งของเราที่แตกต่างจากรายอื่นคือ การมุ่งเน้นให้บริการพลังงานด้านอื่นควบคู่ไปกับพลังงานน้ำมัน ได้แก่  พลังงานโซล่าและพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการในชนบทได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิต ภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่ต่างจากรายอื่น  โดยยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการอีกด้วย


"ฟีนิกซ์สเตชั่นเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน เพราะเราต้องการตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพิ่มความสะดวกสบายให้ักับผู้ใช้บริการในชนบทขณะเดียวกันยังมีแนวคิดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของของสังคมด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารความบันเทิง รูปแบบต่าง ๆ ในสถานีบริการน้ำมัน  พร้อมมีส่วนร่วมพัฒนานำชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นปลุกชีวิตชุมชนให้เกิดการพัฒนานำความเจริญก้าวหน้าและเติมเต็มชีวิตของชาวชนบท เราจึงมุ่งเน้นการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันและพลังงานในต่างจังหวัด โดยเน้นเส้นทางรือถนนสำรองจุดที่คู่แข่งไปไม่ถึง หรือคู่แข่งไม่สนใจ หรือคู่แข่งไม่คิดจะไป ฟีนิกซ์สเตชั่น จะไปเติมเต็มให้เราเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร" ข่าวที่เกี่ยวข้อง