รีเซต

ธนาคารปิดกี่โมง? เช็กเวลาธนาคารปิดทุกธนาคาร ตามมาตรการ “ล็อกดาวน์”

ธนาคารปิดกี่โมง? เช็กเวลาธนาคารปิดทุกธนาคาร ตามมาตรการ “ล็อกดาวน์”
Ingonn
20 กรกฎาคม 2564 ( 14:17 )
74.2K
ธนาคารปิดกี่โมง? เช็กเวลาธนาคารปิดทุกธนาคาร ตามมาตรการ “ล็อกดาวน์”

 

จากมาตรการล็อกดาวน์ สถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามราชกิจจานุเบกษากำหนด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทำให้ธนาคารหลายแห่งบนห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล ต้องปรับเวลาการปิดให้รวดเร็วมากขึ้น

 

 


สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิกทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอประกาศแนวทางในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ ดังนี้

 

 

 

1. ธนาคารของรัฐจะปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้ง 13 จังหวัดเป็นการชั่วคราว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และจะพิจารณาปิดให้บริการสาขาบางแห่งเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการได้ตามประกาศที่ทาง website ของแต่ละธนาคาร

 

 

2. กำหนดเวลาเปิดทำการสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดังนี้


• สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการไม่เกิน 17.00 น. ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะยังคงเปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 17.00 น.


• สาขาทั่วไป ที่ไม่ใช่สาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 15.30 น.


• สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เปิดให้บริการเวลาไม่เกินเวลา 15.00 น.

 

 


3.จำกัดช่องให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และลดความแออัด

 

 


4.กรณีสาขามีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อ ให้ปฏิบัติ ดังนี้


• ให้แต่ละธนาคารปิดบริการสาขาที่มีผู้ติดเชื้อเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ และกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น


• พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจหาเชื้อ/และกักตัวเองในที่พักทันที ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


• จัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทน และต้องเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเชื้อ

 

 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิกทุกแห่ง พร้อมให้บริการลูกค้าในที่ทำการสาขา ลูกค้ายังสามารถใช้บริการสำคัญของธนาคารได้ทาง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตู้ ATM ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้เตรียมสำรองธนบัตรไว้อย่างเพียงพอ รวมถึง Application Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร เพื่อลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง และการสัมผัสธนบัตร

 

 

 

 

 

ธนาคารปรับเวลาเปิด-ปิด ตามมาตรการล็อกดาวน์

 

ธนาคารกรุงไทย


ธนาคารจะจำกัดจำนวนช่องทางให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกสามารถทำธุรกรรมผ่าน Krungthai NEXT และตู้ ATM/ATM+ ได้ตามปกติ


สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาปิดทำการได้ที่ https://krungthai.com/.../krungthai.../promotion-detail/775

 

 

 

 

ธนาคารกรุงศรี 


ปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า เเละคอมมูนิตี้มอลล์ชั่วคราว สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เเละเข้มงวด 13 จังหวัด ในระหว่างนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการจากสาขาพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติหรือใช้บริการผ่าน Krungsri Online (KOL) และ Krungsri Mobile App (KMA) ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย


รายชื่อสาขาที่ปิด : https://bit.ly/3Bbzr1A

 

 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์


แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการสาขาต่างๆ โดยมีผลตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ SCB EASY, ตู้ ATM และ ตู้ CDM ได้ตามปกติ

 

 

 

 

ธนาคารออมสิน 


แจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ (MyMo - ตู้ ATM- ADM - Internet Banking)


ตรวจสอบสาขาที่ปิดให้บริการ > https://bit.ly/ClosedBranch

 

 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

 

แจ้งปิดให้บริการ สาขาในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ลูกค้าสามารถใช้บริการทำธุรกรรมผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) และบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และจองคิวใช้บริการสาขาล่วงหน้า คลิก https://bit.ly/36Jve7c

 

 

 

 

ธนาคารกสิกรไทย

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่าน K PLUS, ตู้ ATM, KBank Service ผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ


รายละเอียดเวลาทำการของแต่ละสาขา  https://kbank.co/33GxZnx

 

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์


แจ้ง ปิดให้บริการ สาขาในห้างสรรพสินค้า และศูนย์บริการธนาคาร OSS 'ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด' และศูนย์บริการธนาคาร OSS 'ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 

ตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการได้ที่ : https://www.ghbank.co.th/.../ghb.../branch-close-18-07-2564

 

 

 

 

ธนาคารทหารไทย TTB

 

แจ้งปิดสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เป็นการชั่วคราว และสาขาทั่วไป ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้ง 13 จังหวัด ปิดทำการเวลา 15.30 น. ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี) ปิดทำการ 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ทางธนาคาร ขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอป ทีทีบี ทัช, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, ตู้ ATM/CDM/PUM ของ ทีทีบี

 

ตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการ  คลิก

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย TTB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารยูโอบี

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง