รีเซต

เช็ก! ธนาคารไหนบ้าง? ให้พักหนี้ 2 เดือน ช่วยเอสเอ็มอีจากพิษโควิด

เช็ก! ธนาคารไหนบ้าง? ให้พักหนี้ 2 เดือน ช่วยเอสเอ็มอีจากพิษโควิด
TeaC
20 กรกฎาคม 2564 ( 12:07 )
222
เช็ก! ธนาคารไหนบ้าง? ให้พักหนี้ 2 เดือน ช่วยเอสเอ็มอีจากพิษโควิด

ปากท้องและเรื่องเงินทองต้องรู้!!! ข่าวดีสำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดตั้งแต่ระลอกแรก จนกระทั่งระลอกล่าสุด ทำให้ภาครัฐต้องออกมาเร่งยกระดับมาตรการเข้มข้นในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อหวังควบคุมอการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น ทางสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปล่อยมาตรการ "พักหนี้"  ให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เป็นเวลา 2 เดือน TrueID สรุปเงื่อนไขมาตรการพักหนี้ 2 เดือน พร้อมด้วยรายละเอียดในการติดต่อแต่ละธนาคารมาให้ศึกษากัน 

 

1. ต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้

2. ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้ 

 

พักหนี้ 2 เดือน ต้องทำอย่างไร?


3. สำหรับการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางข้างต้น ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยขอแนะนำว่า ควรให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน จะทำให้การพิจารณาให้ความช่วยโดยเจ้าหนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

 

4. การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้มาตรการนี้ เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ จึงควรชำระหนี้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอยู่ก่อนหน้า ที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืนกว่า 
.

เบอร์โทร-ช่องทางติดต่อ ทุกธนาคาร เช็กที่นี่!

 

5. ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในมาตรการ "พักหนี้ 2 เดือน" จากธนาคารนั้น ๆ ที่ใช้บริการอยู่ ได้ 5 ช่องทางคือ เบอร์โทร (คอลเซ็นเตอร์), LINE, FACEBOOK, Website, Mobile App เช่น

 

 • ธอส. โทร. 02-645-9000
 • ธนาคารออมสิน โทร. 1115 , 02-299-8000
 • ธ.ก.ส. โทร. 02-555-0555
 • ธสน. โทร. 02-271-3700 , 02-037-6099
 • ธพว. โทร. 1357
 • ธอท. โทร. 1302
 • บสย. โทร. 02-890-9999 , 06-5507-8999 , 06-5502-6999

 

 

 

 

 

 

รวมธนาคารออกมาตรการ พักหนี้ 2 เดือน

 

1. ธนาคารกรุงศรี

 

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด ที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ 10 จังหวัด รวมถึงที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

 

สามารถขอเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารได้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 ได้ที่ โทร 022966262, 026262626, ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคาร (RM) หรือ www.krungsri.com

 

 

 

 

2. ธนาคารยูโอบี UOB

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีและรายย่อยที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ
สำหรับลูกค้าทั้งนายจ้างและลูกจ้างของกิจการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน
 
 
สำหรับลูกค้าที่กิจการยังเปิดทำการได้ แต่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมของทางการ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกค้า
ลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 สิงหาคม 2564
 
สำหรับลูกค้ารายย่อย :
 
 • กรอกแบบฟอร์มขอรับมาตรการช่วยเหลือ https://forms.uob.com.sg/contact/th/covid19fap.html
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UOB Call Centre โทร. 0 2285 1555
 •  
สำหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี :
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน
 • UOB Biz Call Centre โทร. 0 2343 3555
 • อีเมล businessbanking.servicecentre@uob.co.th
 
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 
 

 
 
 
3. ธนาคารออมสิน
 
 

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs และรายย่อย สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของทางการ

โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน (งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564)

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.

ปิดลงทะเบียนฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

คลิกเพื่อลงทะเบียนที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน > https://bit.ly/GSBndrs2m

 

 

4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank )

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของทางการ หรือธุรกิจต้องปิดกิจการตามคำสั่งทางการ   ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  2 เดือน  โดยจะเริ่มพักชำระตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 หรืองวดการชำระหนี้เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารจะพิจารณาตามแนวทางผ่อนปรนเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่พักชำระไว้  จะไม่เรียกเก็บในทันที เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด19 มาอย่างต่อเนื่อง   


แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ  ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564   

แจ้งความประสงค์ ได้ 3 ช่องทาง

 

 • เว็บไซต์  https://custrequest.smebank.co.th/osr_covid3.php
 • สาขาของ  SME D Bank  ในพื้นที่ตั้งกิจการ    
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  Call Center 1357
 
 

 
 
 
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
 
 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เปิดให้แจ้งความประสงค์แล้วตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
 
 
1. Line Official BAAC Family
2. Call center 02 555 0555
4. ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 
 

 
 
6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงลูกค้าเอสเอ็มอีและรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

 

ธนาคารจึงได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน ช่วยลูกค้าเอสเอ็มอีและรายย่อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

 

หลักเกณฑ์พิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1327

 

 
 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง