เหล่ากาชาดนครพนม อนุมัติเงินช่วยซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19

เหล่ากาชาดนครพนม อนุมัติเงินช่วยซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
77ข่าวเด็ด
17 เมษายน 2563 ( 12:23 )
23
เหล่ากาชาดนครพนม อนุมัติเงินช่วยซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19

นครพนม –  วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้แก่โรงพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID – 19 ) เนื่องจากทราบว่าโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ยังคงขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งผู้ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงในผู้ป่วยโรคโควิด-19 จัดว่าอยู่ในภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ส่งผลให้หายใจเร็วผิดปกติและมีอาการหอบเหนื่อย จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่สามารถกำหนดความดันและเวลาในการพองตัวตามต้องการ ซึ่งต้องตั้งค่าอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บรุนแรง ดังนั้นคนไข้จึงต้องใช้เครื่องที่มีความแม่นยำ แสดงข้อมูลได้ละเอียดทั้งกราฟและตัวเลข

โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเงินส่วนตัวจากนางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 100,000 บาท สมาชิกเหล่ากาชาด 455,399 บาท สโมสรโรตารี่นครพนม 212,900 บาท โรงแรมแม่โขงเฮริเทจและบริษัท นำสมัยนครพนม (1998) จำกัด 100,000 บาท ตลอดจนสมาคมต่างๆอีกจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,878,299 บาท ทั้งนี้ได้มีการประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมในการจัดซื้อเพื่อมาบริจาคต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง