รีเซต

มทภ.4สั่งฉก.นราธิวาส สอบปมเงินค่าประกอบเลี้ยงทหารหลังโซเชียลถล่มยับ!

มทภ.4สั่งฉก.นราธิวาส สอบปมเงินค่าประกอบเลี้ยงทหารหลังโซเชียลถล่มยับ!
มติชน
11 พฤศจิกายน 2563 ( 14:14 )
55
มทภ.4สั่งฉก.นราธิวาส สอบปมเงินค่าประกอบเลี้ยงทหารหลังโซเชียลถล่มยับ!

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก “ร่วมด้วยช่วยสามจังหวัดชายแดนใต้” ระบุข้อความว่าหน่วยทหารหน่วยหนึ่งระดับกองร้อยในพื้นที่จ.นราธิวาส มีการเบียดเบียนเงินค่าประกอบเลี้ยงของกำลังพล ทำให้คุณภาพอาหารที่ออกมามีความไม่เหมาะสม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจกำลังพลตกต่ำว่า กรณีดังกล่าวพล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผอ.รมน.ภาค 4 ได้รับทราบเรื่องแล้ว และสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นพบว่าเกิดขึ้นในหน่วยระดับกองร้อยในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเบียดเบียนค่าประกอบเลี้ยงของกำลังพลจริงจะดำเนินการลงโทษทางวินัยสถานหนักต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

พ.อ. เกียรติศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการประกอบเลี้ยงในหน่วยปกติที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการสนามจะหักค่าประกอบเลี้ยงจำนวน60 บาทต่อคนต่อวัน โดยจะคิดเป็นเงินค่าข้าว 24 บาท ค่ากับข้าว 33.50 บาท และค่าเชื้อเพลิง 2.50 บาท และหน่วยที่ปฏิบัติงานราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะหักเงินจากค่าเบี้ยเลี้ยงของกำลังพลในอัตราที่ไม่กำหนดไว้แน่นอน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันภายในหน่วยนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบเลี้ยงเป็นส่วนรวมประกอบด้วยค่าข้าวสาร ค่าแก๊สหุงต้มและค่าอาหาร โดยประกอบเลี้ยงวันละ3 มื้อ คือมื้อเช้า มื้อกลางวันและมื้อเย็น

 

ทั้งนี้การประกอบเลี้ยงเป็นสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่หน่วยจะต้องดูแลให้ดีที่สุดตามนโยบายของกองทัพบก โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและได้เน้นย้ำให้ผบ.หน่วยทุกระดับกำกับดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการกำลังพลอย่างใกล้ชิด โดยจะต้องไม่มีการเบียดบังสิทธิกำลังพลอย่างเด็ดขาด พร้อมกับขอบคุณแอดมินเพจดังกล่าวที่ช่วยกันสะท้อนปัญหาให้ได้รับทราบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเท็จจริงจากการสอบสวนประการใด กอ.รมน.ภาค 4 สน.จะแจ้งให้ประชาชนและสาธารณะชนทราบต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง