นาซาคัดเลือกทีมจากประเทศไทยผ่านเข้ารอบ Deep Space Food Challenge

นาซาคัดเลือกทีมจากประเทศไทยผ่านเข้ารอบ Deep Space Food Challenge
TNN ช่อง16
24 ตุลาคม 2564 ( 14:56 )
57
นาซาคัดเลือกทีมจากประเทศไทยผ่านเข้ารอบ Deep Space Food Challenge

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสำหรับนักบินอวกาศ Deep Space Food Challenge โดยเป็นทีมจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 18 ทีม ทีมจากต่างประเทศนานาชาติ 10 ทีม ซึ่งทีม KEETA จากประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในรอบที่ 2


โจทย์การแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสำหรับนักบินอวกาศ Deep Space Food Challenge กำหนดให้แต่ละทีมพัฒนาเทคโนโลยีอาหารเพียงพอที่จะทำให้นักบินอวกาศ 4 คน ดำรงชีพอยู่ในอวกาศได้นาน 3 ปี โดยไม่ต้องเติมเสบียงจากโลก รวมไปถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารบนโลก อาหารที่ถูกผลิตขึ้นสร้างของเสียน้อยที่สุด มีความหลากหลายของเมนูอาหารใช้เวลาในการเตรียมอาหารน้อย


ทีม KEETA จากประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตอาหารด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้วัตถุดิบจากระบบนิเวศขนาดจิ๋ว การเลี้ยงแมลง หนอน มดและการปลูกพืช ที่พึ่งพาอาศัยกันบนอวกาศสามารถผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุสูง สำหรับนักบินอวกาศได้เป็นระยะเวลานาน


สมาชิกทีม KEETA ประกอบด้วย นางสาวนภัสธนันท์ พรพิมลโชค นักศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายประพันธ์พงศ์ ดำส่งแสง นักศึกษาปริญญาเอก KTH Royal Institute of Technology ประเทศสวีเดน นายสิทธิพล คูเสริมมิตร นักศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวัชรินทร์ อันเวช นักศึกษาปริญญาโทชีวเคมีการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ม.มหิดล ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศสัญชาติไทย SPACE ZAB Company


นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการอวกาศไทยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสำหรับนักบินอวกาศใช้บริโภคในอวกาศได้เป็นระยะเวลานาน โดยใช้องค์ความรู้และจุดเด่นของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรชีวภาพผสมเข้ากับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ ทั้งในวงการอวกาศและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่บนโลกข้อมูลจาก  space.com 

ภาพจาก nasa.com
ข่าวที่เกี่ยวข้อง