รีเซต

"ศุภชัย" แนะใช้ดิจิทัล ขับเคลื่อนไทยสู่เวทีโลก

"ศุภชัย" แนะใช้ดิจิทัล ขับเคลื่อนไทยสู่เวทีโลก
TNN ช่อง16
11 กันยายน 2563 ( 16:54 )
134
"ศุภชัย" แนะใช้ดิจิทัล ขับเคลื่อนไทยสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 - คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา Digital Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย” โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบบริหารงานดิจิทัล โลจิสติกส์ของประเทศ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  โดยในโอกาสนี้  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาระบบ Digital ต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออกจากมุมมองภาคเอกชน” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 200 คน อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม 


ในการนี้ นายศุภชัย ได้เสนอแนวคิดด้านการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาประเทศในยุค 4.0 เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกในระดับภูมิภาค อาทิ การผสานระบบอีคอมเมิร์สกับการคมนาคมขนส่ง, การใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง Smart Warehouse, Smart Transportation และการใช้หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) อุปกรณ์อัจฉริยะ และ 5G เพื่อสร้าง Smart Home, Smart Car, Smart City จนถึง Smart Nation การมุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักสำหรับการคมนาคมยุคใหม่ การนำ Blockchain Technology มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลธุรกิจและช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ,การค้าออนไลน์ในชุมชนเมืองโดยการใช้เทคโนโลยีการขนส่งทางอากาศ อาทิ Drone, Autonomous vehicle และ Driverless Car  , การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกับการคาดการณ์อนาคต, การสร้างแพลตฟอร์มและธุรกิจสตาร์ทอัพให้มากขึ้น , การใช้ Cloud Technology และ AI , การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่เอเชีย และเป็นทางเลือกศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และการเพิ่มโอกาสด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะการเตรียมความพร้อมในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ มาตรการภาษี ให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ  และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกให้เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยด้วยเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง