รีเซต

อีอีซี-ญี่ปุ่น-ม.บูรพา ร่วมจัดตั้งอีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค พัฒนาบุคลารไทยรับอุตฯ4.0

อีอีซี-ญี่ปุ่น-ม.บูรพา ร่วมจัดตั้งอีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค พัฒนาบุคลารไทยรับอุตฯ4.0
มติชน
18 กันยายน 2563 ( 18:30 )
137
อีอีซี-ญี่ปุ่น-ม.บูรพา ร่วมจัดตั้งอีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค พัฒนาบุคลารไทยรับอุตฯ4.0

อีอีซี-ญี่ปุ่น-ม.บูรพา ร่วมจัดตั้งอีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค พัฒนาบุคลารไทยรับอุตฯ4.0

 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เปิดเผยถึงร่วมมือการพัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเครือข่าย อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ว่า อีอีซีได้รับความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมออโตเมชั่น ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย จึงจัดตั้ง อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาในพื้นที่อีอีซี

 

เพราะการที่จะพัฒนาประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สิ่งสำคัญคือ เรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร และสร้างฐานความรู้ใหม่ ไม่ใช่แค่การลงทุนด้านเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายภาคธุรกิจ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดและเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมของไทยเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

 

“อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่อีอีซีให้ตรงจุด เป็นการเริ่มต้นที่ดีของการสร้างเครือข่าย และที่น่าสนใจคือ ไม่เพียงแต่นักศึกษาที่จะได้เรียนรู้เรื่องระบบออโตเมชั่นเท่านั้น ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องระบบออโตเมชั่นได้ เพราะในอนาคตต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรม 4.0 ต้องอาศัยคนที่มีความสามารถ มีทักษะเฉพาะทาง”นายคณิศกล่าว

 

นายวิเชียร งานสุขเกษมศรี กรรมการบริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความเห็นตรงกันที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านออโตเมชั่น เพราะปัจจุบันอาเซียนคือฐานการผลิตที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีศักยภาพมากขึ้น จึงยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สำหรับ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค จะเป็นศูนย์การสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ศูนย์จัดการเรียนรู้ จะมีชุดสาธิตระบบอัตโนมัติเป็นการจำลองระบบสายการผลิตที่ผสมผสานการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน 2. ศูนย์ฝึกอบรม จะมีกิจกรรมการอบรมที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ 3. ศูนย์พื้นที่ความร่วมมือ จะเปิดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและอื่น ๆ เข้ามาใช้เพื่อประกอบกิจกรรม อาทิ การเจรจาทางธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง