รีเซต

กรมชลประทานมั่นใจ "อีอีซี" มีน้ำใช้พ้นแล้ง

กรมชลประทานมั่นใจ "อีอีซี" มีน้ำใช้พ้นแล้ง
TNN ช่อง16
19 เมษายน 2566 ( 08:47 )
38
กรมชลประทานมั่นใจ "อีอีซี" มีน้ำใช้พ้นแล้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ด้วยการใช้ระบบโครงข่ายน้ำหรืออ่างฯ พวง มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำแบ่งปันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและการขาดแคลนน้ำในภาพรวมได้เป็นอย่างมาก

สำหรับฤดูแล้งปี 2565/66 นี้กรมชลประทานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตราการรองรับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC รวม 8 มาตรการ ดังนี้ 1. ผันน้ำอ่างฯ ประแสร์ - อ่างฯ คลองใหญ่ จ.ระยอง - อ่างฯ หนองปลาไหล จ.ชลบุรี 

2 ผันน้ำจากอ่างฯ คลองใหญ่ จ.ระยอง มายังอ่างฯ หนองปลาไหล จ.ชลบุรี

3. สูบกลับคลองสะพานเติม อ่างฯ ประแสร์ 

4. การสูบกลับวัดละหารไร่ (แม่น้ำระยอง) มาเสริมปริมาณน้ำให้แก่อ่างฯ หนองปลาไหล 

5. การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสูบใช้น้ำจากคลองน้ำหู 

6. สูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต/คลองชลประทานพานทองมายังอ่างฯ บางพระ 

7. สูบผันน้ำจากแม่น้ำบางประกงมายังอ่างฯ บางพระ และ 

8. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตพื้นที่ EEC มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 870 ล้านลูกบาศก์เมตร( ลบ.ม.) คิดเป็น 55% ของความจุอ่างฯ รวมกัน ภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าตลอดช่วงฤดูแล้ง 2565/66 ในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง