รีเซต

วันนี้วันอะไร 1 ธันวาคม ตรงกับ “วันเอดส์โลก”

วันนี้วันอะไร 1 ธันวาคม ตรงกับ “วันเอดส์โลก”
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2565 ( 18:15 )
69
วันนี้วันอะไร 1 ธันวาคม ตรงกับ “วันเอดส์โลก”

วันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งวันนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมา โดยองค์การอนามัยโลก มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คน เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ

โรคเอดส์ หรือ AIDS ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome ซึ่งหมายถึงโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 แต่ในขณะนั้นจะรู้จักกันเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้น จนในเวลาต่อมา โรคเอดส์นี้ ได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับประเทศไทย มีการรายงานโรคเอดส์เกิดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2527 และในช่วง ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปี พ.ศ. 2533 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้รัฐบาลต้องมอบให้กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2528


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : Freepik


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง