รีเซต

จีนออกแผนควบคุม 'โรคจากปรสิต' ที่สำคัญ

จีนออกแผนควบคุม 'โรคจากปรสิต' ที่สำคัญ
Xinhua
10 พฤษภาคม 2567 ( 20:11 )
15
จีนออกแผนควบคุม 'โรคจากปรสิต' ที่สำคัญ

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองหมี่หลิน เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 12 มิ.ย. 2023)

ปักกิ่ง, 10 พ.ค. (ซินหัว) -- ทางการจีนได้ออกแผนปฏิบัติการว่าด้วยเป้าหมายและกรอบเวลาในการควบคุมและกำจัดโรคที่เกิดจากปรสิต (parasitic diseases) ที่สำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แผนการช่วงปี 2024-2030 ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 15 แห่ง ซึ่งรวมถึงสำนักบริหารการควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของจีน ระบุว่าอำเภอมากกว่าร้อยละ 50 ที่มีความชุกของโรคเอไคโนค็อกโคซิส (echinococcosis) หรือโรคพยาธิไฮดาติด จะบรรลุเป้าหมายมาตรฐานการควบคุมโรคระบาดภายในปี 2025

แผนการระบุว่าอัตราการเกิดโรคคาลา-อาซาร์ (Kala-azar) ในกลุ่มอำเภอสำคัญจะถูกควบคุมให้เหลือต่ำกว่า 1 ราย ต่อประชากร 10,000 คน ภายในปี 2025 ส่วนอัตราการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ (liver flukes) จะลดลงมากกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2025 และร้อยละ 15 ในปี 2030

โครงร่างของแผนการ "จีนสุขภาพดี ปี 2030" (Healthy China 2030) เสนอไว้ว่าทุกอำเภอจะสามารถควบคุมความชุกของโรคที่เกิดจากปรสิตที่สำคัญ อาทิ โรคเอไคโนค็อกโคซิส ได้สำเร็จในขั้นต้นภายในปี 2030

แผนการระบุรายละเอียดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันและควบคุมแบบมุ่งเป้า ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างการควบคุมแหล่งเพาะเชื้อและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการโฮสต์ตัวกลาง (intermediate host) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการป้องกันและควบคุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง