รีเซต

เช็กที่นี่ ผู้ประกันตน "ม.33-39-40" ติดโควิด รับเงินชดเชยรายได้เท่าไหร่?

เช็กที่นี่ ผู้ประกันตน "ม.33-39-40" ติดโควิด รับเงินชดเชยรายได้เท่าไหร่?
TNN ช่อง16
19 พฤษภาคม 2565 ( 08:55 )
39
เช็กที่นี่ ผู้ประกันตน "ม.33-39-40" ติดโควิด รับเงินชดเชยรายได้เท่าไหร่?

วันนี้( 19 พ.ค.65) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศแจ้งข่าว ผู้ประกันตนทุกมาตรา เตรียมรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย ไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

สายพันธุ์ไหน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-มาตรา 33 

กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป 

รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด

ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปีตามกฎหมายแรงงาน หากเกิน 30วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50%ของค่าจ้างไม่เกิน15000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นเบิก

1.สปส.2-01

2.ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง

3.หนังสือรับรองนายจ้าง

4.สำเนาบช.ธนาคารหน้าแรก >>> บัญชี ตัวเต็ม

5.สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

-มาตรา 39

รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50  โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 

เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

-มาตรา 40 

รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 
ภาพจาก AFP/TNN Online/ประกันสังคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง