รีเซต

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2565 ทุกธนาคาร อัปเดตล่าสุด แบงก์ไหนน่าสนใจบ้าง?

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2565 ทุกธนาคาร อัปเดตล่าสุด แบงก์ไหนน่าสนใจบ้าง?
TNN ช่อง16
26 กรกฎาคม 2565 ( 14:34 )
1.6K
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2565 ทุกธนาคาร อัปเดตล่าสุด แบงก์ไหนน่าสนใจบ้าง?

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ มีที่ไหนที่อัปเดตแล้วบ้าง เป็นคำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ เพราะการเก็บเงินไว้กับธนาคารก็ยังเป็นวิธีคลาสสิค ง่าย ไม่ยุ่งยาก แถมยังมี ดอกเบี้ย เป็นผลตอบแทนด้วย แม้จะไม่มากเท่ากับการการออมผ่านกองทุนรวมหุ้น หรือตราสารหนี้ต่างๆก็ตาม


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นผลตอบแทนที่ผู้ฝากเงินได้รับจากการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยอัตรา ดอกเบี้ย มักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี ที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงินเพื่อเป็นผลตอบแทนในการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน


ดังนั้น เราจึงควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้เงิน และผลตอบแทนที่เราต้องการ ก่อนตัดสินใจเลือกฝากเงิน เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝากเงินนั้นมากที่สุด

ดอกเบี้ยทบต้นคืออะไร?

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ออมก่อน รวยก่อน” ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอานุภาพของดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest Rate) ซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ดอกเบี้ยของดอกเบี้ย นั่นเอง


ยกตัวอย่างว่า เรานำเงิน 10,000 บาท ไปฝากธนาคาร และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคาร เท่ากับ 5% ต่อปีทุก ๆ ปี เมื่อครบ 1 ปี เงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,500 บาท (เงินต้น 10,000 บาท บวกดอกเบี้ย 500 บาท) เงิน 10,500 บาทนี้ จะกลายเป็นเงินต้นของปีที่ 2 และเมื่อครบ 2 ปี เงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 11,025 บาท (เงินต้น 10,500 บาท บวกดอกเบี้ย 525 บาท) และในปีถัด ๆ ไปดอกเบี้ยของปีนั้นจะถูกทบเข้ากับเงินต้น และกลายเป็นเงินต้นของปีถัดไป เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ


จะเห็นได้ว่า ส่วนที่เป็น ดอกเบี้ย ไม่ได้คงที่ที่ 500 บาท แต่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเพราะเงินต้นของเราก็เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีเช่นกัน เนื่องจากได้เอาดอกเบี้ยของปีก่อนมารวมเข้าเป็นเงินต้นด้วยแล้ว ข้อมูลอัปเดต อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชย์ฝากประจำ
 3 เเดือน 6 เดือน12 เดือน  24 เดือน
กรุงเทพ0.37500.50000.50000.5000
กรุงไทย0.32000.40000.40000.4500
กสิกรไทย0.32000.40000.40000.4500
ไทยพาณิชย์0.32000.40000.40000.4500
กรุงศรีอยุธยา0.32000.40000.40000.4500
ทหารไทยธนชาต0.40000.50000.60000.6000
ยูโอบี0.40000.40000.50000.6000
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.40000.40000.50000.6000
ทิสโก้0.65000.70000.85000.9500
เกียรตินาคินภัทร0.5000-0.65000.5500-0.70000.7500-0.90000.8500-1.0000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์0.85000.95001.05001.1000
ไอซีบีซี(ไทย)0.70000.80000.95001.0000
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 0.95000.95001.2000-1.25001.2500

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.เงื่อนไขบัญชีฝากประจำ

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำมักสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ แต่หากถอนก่อนครบกำหนดอาจไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ เช่น อาจได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์
  • เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
  • การนับวันครบกำหนดระยะเวลาการฝากประจำ โดยทั่วไปจะตรงกับวันที่เดียวกันแต่เป็นเดือนถัด ๆ ไป เช่น ถ้าเริ่มฝากประจำ 3 เดือนวันที่ 5 มกราคม ก็จะครบกำหนดวันที่ 5 เมษายน
  • หากวันครบกำหนดจ่ายคืนเงินฝากประจำตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารให้ถือว่าวันทำการแรกต่อจากวันหยุดเป็นวันครบกำหนดคืนจ่ายคืนเงินฝาก โดยธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย ยกเว้นลูกค้าได้ทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรให้โอนเงินต้นและดอกเบี้ยไปเข้าบัญชีเงินฝากอื่นตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจ่ายคืน

    คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

    ก่อนจะตัดสินใจฝากประจำหลายคนอาจจะยังลังเลว่า ฝากประจำ แบบกี่เดือนดี ถึงจะคุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น คุณเอ ฝากประจำแบบ 3 เดือน กับแบงก์ บี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี เริ่มต้นฝากวันที่ 1 มกราคม จำนวน 10,000 บาท โดยบัญชีนี้มีเงื่อนไขว่าหากไม่มีการถอนเงินต้นและดอกเบี้ยออกมาจะโอนเงินทั้งหมดไปเป็นบัญชีฝากประจำ 3 เดือนต่อไปเรื่อย ๆ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป จึงไปถอนเงินออกมา ดอกเบี้ย ที่คุณเอจะได้รับจริงหลังหักภาษีจะสามารถคำนวณได้ดังนี้

    ข้อมูล-ภาพประกอบจาก :ศคง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้น ถ้าจะคำนวณ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ แบบ 3 เดือน ที่ คุณเอ จะได้รับในปีจะเท่ากับมูลค่าของเงินฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม ปีถัดไป – มูลค่าของเงินฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม ปีนี้ = 10,257.45 บาท – 10,000.00 บาท = 257.45 บาท หากวันที่ 1 มกราคม ปีถัดไป เอ ไม่ได้ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยออกมา แต่ฝากเงินจำนวนดังกล่าวแบบเงิน ฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องไป ในปีถัดไปเงินต้นที่จะถูกใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยในปีถัดไป จะเท่ากับ 10,257.45 บาทนั่นเอง ส่วนการคำนวณดอกเบี้ยกรณีฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน ก็ยึดหลักคำนวณเดียวกัน


ไม่ว่าจะเป็นการออมแบบเปิดบัญเงินฝาก หรือจะลงทุนในกองทุนรวม หรือออมทอง ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ว่าจะเลือกแบบไหน รับความเสี่ยงมากได้มากหรือน้อย หากยังไม่กล้ารับความเสี่ยงสูงๆ การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ก็น่าจะตอบโจทย์ที่สุด และยังเป็นการเริ่มต้นรักษาวินัยการออมขั้นเบสิคได้ดีทีเดียวอ้างอิงข้อมูล : ศคง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ,ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพจาก : TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง