รีเซต

ม.มหิดล กระตุ้นการรับรู้ด้าน Zero Waste ชูเจตนารมณ์ลดการเกิดขยะในมหาวิทยาลัย

ม.มหิดล กระตุ้นการรับรู้ด้าน Zero Waste ชูเจตนารมณ์ลดการเกิดขยะในมหาวิทยาลัย
TNN ช่อง16
30 มีนาคม 2567 ( 16:46 )
14
ม.มหิดล กระตุ้นการรับรู้ด้าน Zero Waste ชูเจตนารมณ์ลดการเกิดขยะในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Zero Waste Awareness Day ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้าน Zero Waste ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมเปิดกิจกรรม Zero Waste Awareness Day เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้องผ่านนิทรรศการ Zero Waste ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการคัดแยกขยะ และเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์และปรับใช้ตามบริบทของแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

 


ด้านเวทีเสวนา Zero Waste Talk ได้ขนทัพวิทยากรจากหลากหลายองค์กรในแวดวงสิ่งแวดล้อมมาร่วมเวทีเสวนา โดยวิทยากรแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อรู้จักโลก รู้จักปัญหา โดย คุณปริม-ปริม อมรศุภผล  project manager environman หัวข้อจากแนวคิดสู่ธุรกิจความยั่งยืน โดยคุณคุณเจ-หฤษฎ์ หัตถวงษ์   ผู้บริหาร PokPok สตาร์ทอัพฟู้ดเดลิเวอรีและคุณยีนส์-ธีรภัทร์ ธิติโสตถิกุล CEO onecharge และหัวข้อมือเล็ก ๆ สู่ความสำเร็จระดับโลก โดยคุณใบตอง-จรีรัตน์ เพชรโสม Miss Earth Fire 2021 ซึ่งกิจกรรม Zero Waste Talk เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน และถือเป็นการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักรู้ด้าน Zero Waste มากขึ้น


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Green Market ที่ส่งเสริมให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายลดการใช้พลาสติกโดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการนำร่องสู่การจัดการตลาดให้เป็น Green Market ต่อไป รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop Mini Garden สวนในขวด เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวและเป็นมุมพักผ่อน สำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม ห้องทำงาน เป็นต้นอย่างไรก็ตาม กิจกรรม Zero Waste Awareness Day นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมด้าน Zero Waste เท่านั้น มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงมีนโยบายและกิจกรรมอีกมากมายที่เสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


 


ภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง