งานวิจัยใหม่ ยา Semaglutide สามารถลดน้ำหนักได้ โดยไม่สนลักษณะตัวผู้ลด

งานวิจัยใหม่ ยา Semaglutide สามารถลดน้ำหนักได้ โดยไม่สนลักษณะตัวผู้ลด
TNN ช่อง16
14 พฤษภาคม 2564 ( 21:07 )
20
งานวิจัยใหม่ ยา Semaglutide สามารถลดน้ำหนักได้ โดยไม่สนลักษณะตัวผู้ลด

ศาสตราจารย์ Robert Kushner, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, IL, USA, และผู้ร่วมโครงการคนอื่น ๆ ได้เปิดตัวงานวิจัยใหม่ในงาน European Congress on Obesity เผยว่า Semaglutide ยาเซมากลูไทด์ สามารถลดน้ำหนักในตัวผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนได้ โดยไม่สนหรือคำนึงถึงลักษณะร่างกายใด ๆ ของตัวผู้ลดเลย จากการศึกษาพบว่าการลดน้ำหนักด้วยวิธีดังกล่าว เพศหญิงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพศชายเล็กน้อย ผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า จะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเล็กน้อย


ยา Semaglutide ได้รับการอนุมัติสำหรับการรักษาโรคเบาหวานประเภท 2 ในหลายประเทศแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อรักษาโรคอ้วนโดยเฉพาะ มีการทดลองโดย STEP เมื่อปีก่อน ว่ายา Semaglutide ปริมาณ 2.4 มิลลิกรัม มีความปลอดภัยเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วน


นักวิจัยทำการวิจัยตัวยาในกลุ่มย่อย ๆ ของผู้เข้าร่วม โดยพิจารณาจากลักษณะพื้นฐานของพวกเขา โดยผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 มีดัชนีมวลกาย (BMI) อย่างน้อย 27 kg/m² บวกกับโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักอย่างน้อยหนึ่งอย่าง หรือค่าดัชนีมวลกายที่ 30 kg/m² ขึ้นไป ถูกยืนยันว่าได้รับความปลอดภัยจากยาแน่นอน ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้ฉีด Semaglutide ปริมาณ 2.4 มิลลิกรัมและยาหลอกสัปดาห์ละครั้ง และมีการปรับวิถีชีวิตต่อเนื่อง 68 สัปดาห์


  • งานวิจัยวิจัยกับคนจำนวน 1,961 คน 
  • ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่าปกติ  20%, 15 ถึง 19%, 10 ถึง 14%, หรือ 5 ถึง 9% 
  • คิดเป็นอายุเฉลี่ย 46 ปี น้ำหนักตัวเฉลี่ย 105.3 กก. ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 37.9 kg/m² 
  • มีผู้หญิงเข้าร่วมทดสอบคิดเป็น 74.1% 
  • น้ำหนักตัวลดลงในสัปดาห์สุดท้าย 34.8%, 19.9%, 20.0% และ 17.6% 
  • ผู้หญิงน้ำหนักลดลง 18.4% มากกว่าผู้ชายที่ 12.9%
  • คนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 90 กิโลกรัม สามารถทำน้ำหนักลดลงได้ 18.6% และคนที่มีน้ำหนักมากกว่า 115 กิโลกรัม สามารถทำน้ำหนักลดลงได้ 13.9%  


แหล่งที่มา scitechdaily.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง