รีเซต

สิ้น! เกจิดังปราจีนบุรี "พระปราจีนมุนี วิ." สิริอายุ 65 ปี พรรษา 45

สิ้น! เกจิดังปราจีนบุรี "พระปราจีนมุนี วิ." สิริอายุ 65 ปี พรรษา 45
TNN ช่อง16
22 มิถุนายน 2565 ( 11:21 )
121
สิ้น! เกจิดังปราจีนบุรี "พระปราจีนมุนี วิ." สิริอายุ 65 ปี พรรษา 45เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 21 มิ.ย.65   ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า   สำนักงานเจ้าคณะภาค 12-13 (ธรรมยุต)แจ้งข่าว พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญจโน)เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี -สระแก้ว ธรรมยุตเจ้าอาวาส วัดหนองจรเข้ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2565 เวลาโดยประมาณ 13.30 น. สิริอายุ 65 ปี 11 เดือน 20 วัน พรรษา 45   


พระปราจีนมุนี วิ. ( ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต)  เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.2520 ณ พัทธสีมาวัดป่าทรงธรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระชินวงศาจารย์ (พุธ ฐานิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมธัมโมภาส (สว่าง ฐิตธมฺโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


ทางด้าน วิทยฐานะ พ.ศ.2517 สำเร็จการศึกษา ป.กศ. ต้น (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก


ในส่วนของงานปกครอง พ.ศ.2530 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ พ.ศ.2531 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้


พ.ศ.2532-2535 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธรรมยุต) พ.ศ.2555 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต)


พ.ศ.2556 เป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปวิเวการาม อ.เมืองปราจีนบุรี


พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเกษมสุข อ.กบินทร์บุรี  พ.ศ.2559 เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 (ธรรมยุต)


พ.ศ.2562 เป็นอนุกรรมการคณะธรรมยุตฝ่ายสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ.2562 เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญคณะธรรมยุต


พ.ศ.2563 เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)


ในส่วนของสมณศักดิ์ ปีพ.ศ.2524 เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูใบฎีกา” พ.ศ.2527 เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูสังฆบริคุต”


พ.ศ.2532 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ “พระครูสังฆกิจโสภณ” พ.ศ.2537 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)


พ.ศ.2552 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2557 เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)


พ.ศ.2557 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ) ในราชทินนามที่ “พระปราจีนมุนี วิ.

ภาพ ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง