รีเซต

ศรีสุวรรณ จี้เอาผิด ผอ.ร.ร.พรตพิทยพยัต ปมนร.ทำคลิปเสียดสีสถาบัน

ศรีสุวรรณ จี้เอาผิด ผอ.ร.ร.พรตพิทยพยัต ปมนร.ทำคลิปเสียดสีสถาบัน
มติชน
30 ตุลาคม 2563 ( 09:14 )
147
ศรีสุวรรณ จี้เอาผิด ผอ.ร.ร.พรตพิทยพยัต ปมนร.ทำคลิปเสียดสีสถาบัน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กทม. ได้ร่วมกันแสดงพฤติกรรมล้อเรียนเสียดสี หมิ่นสถาบัน อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยถ่ายเป็นคลิปวีดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของสังคมไทยสุดคณานับแล้วนั้น

 

พฤติการณ์และการกระทำของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้รับทราบปัญหาแล้ว และต่อมาได้ออกประกาศแจ้งให้สาธารณะทราบว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับทราบปัญหาและร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งทางด้านผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ยอมรับผิดและได้สำนึกในการกระทำครั้งนี้แล้ว สรุปสุดท้ายได้แจ้งว่า ทางโรงเรียนต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายและจะกำชับให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนต่อไป ซึ่งการประกาศดังกล่าวชี้ว่าเป็นการกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง แค่การว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น

 

แต่ทั้งนี้ พฤติการณ์และการกระทำของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว เป็นความผิดที่ร้ายแรง ชี้ได้ชัดเจนว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา ซึ่งจากการประกาศดังกล่าว มิได้บ่งชี้ว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้สั่งลงโทษนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548 อย่างไร

 

ซึ่งพฤติการณ์และการกระทำของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าข่ายความผิดในข้อ 1(6) ของกฎกระทรวงอังกล่าวที่กำหนดห้ามกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการดังกล่าว ซึ่งโทษที่เหมาะสมจะต้องสั่งทำทัณฑ์บน และต้องสั่งให้ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น เพื่อมิให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวกล้ากระทำความผิดหรือเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมต่อไป

 

“การที่ ผอ.ไม่ได้ลงโทษนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้เป็นไปตามครรลองที่กฎหมายกำหนด อาจถือได้ว่าเป็นการให้ท้ายเด็กนักเรียนก็เป็นไปได้ สมาคมฯ จึงนำความดังกล่าวแจ้งร้องเรียนไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ผอ.โรงเรียนพรตพิทยพยัต เพื่อเอาผิดตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป หรือสั่งย้าย ผอ.โรงเรียนดังกล่าวมาประจำที่กระทรวงฯต่อไป” นายศรีสุวรรณ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง