รวมเบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ (call center) ทุกธนาคาร หาก "เงินหายจากบัญชี" โทรด่วน!

รวมเบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ (call center) ทุกธนาคาร หาก "เงินหายจากบัญชี" โทรด่วน!
Ingonn
19 ตุลาคม 2564 ( 18:15 )
441
รวมเบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ (call center) ทุกธนาคาร หาก "เงินหายจากบัญชี" โทรด่วน!

จากกระแสข่าวเงินหายจากบัญชี ถูกตัดเงิน ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุมาจากมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ ที่ไม่มีการใช้ One Time Password (OTP) ดังนั้นทางแบงก์ชาติและสมาคมธนาคารไทย แนะนำให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมในทันที โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด สำหรับประชาชนทั่วไป ควรตรวจสอบการทำธุรกรรมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังการผูกบัตรเดบิตในการทำธุรกรรม โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยง เช่น เกมออนไลน์ แพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน หรือไม่มี OTP ทั้งนี้ สำหรับบางธนาคาร ลูกค้ายังสามารถเปิด/ปิดการใช้งานของบัตร หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร หรืออายัดบัตรได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร นอกเหนือจากการติดต่อกับธนาคาร

 

เบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ (call center) ทุกธนาคาร

 

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.bangkokbank.com

เบอร์โทรศัพท์  :  1333 / 0 2645 5555

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.krungthai.com

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2111 1111

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.krungsri.com

เบอร์โทรศัพท์  :  1572

 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.kasikornbank.com

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2888 8888

 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.kkpfg.com

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2165 5555

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.cimbthai.com

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2626 7777

 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : https://www.ttbbank.com

เบอร์โทรศัพท์  :  1428

 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.tisco.co.th

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2080 6000, 0 2633 6000

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.scb.co.th

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2777 7777

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.uob.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2285 1555


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.lhbank.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 1327, 0 2359 0000

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : https://www.sc.com/th/

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2724 4000

 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.icbcthai.com

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2629 5588

 

 

ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.tcrbank.com

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2203 6500, 0 2697 5454

 


ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

 

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : https://overseasweb.megabank.com.tw/osib/

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2259 2000

 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.bankofchina.com/th/th/

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2286 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520

 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.anz.com/thailand

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2263 9756

 


สาขาธนาคารต่างประเทศ

 

ธนาคารดอยซ์แบงก์

เว็บไซต์ : http://www.db.com/thailand

E-mail: dbbk.mnccoverage@list.db.com

 

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

เว็บไซต์ : http://www.citibank.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 1588

 

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.mizuhobank.com/thailand/index.html

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2002 0222


ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

เว็บไซต์ : http://www.th.jpmorgan.com

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2684 2000

 

 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ : http://www.smebank.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 1357

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เว็บไซต์ : http://www.baac.or.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2555 0555

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ : http://www.exim.go.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2271 2929

 

ธนาคารออมสิน

เว็บไซต์ : http://www.gsb.or.th

เบอร์โทรศัพท์  : 1115

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เว็บไซต์ : http://www.ghbank.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2645 9000

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ : http://www.ibank.co.th/

เบอร์โทรศัพท์  : 1302

 

ธนาคารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เว็บไซต์ : http://www.smc.or.th/

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2018 3636

 

ธนาคารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

เว็บไซต์ : http://www.tcg.or.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2890 9999

 

 

Non Bank

 

บริษัทกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.ktbleasing.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2299 3888

 

บริษัทแคปปิตอล โอเค จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.capitalok.com

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2515 3200

 

บริษัทเจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.jmtnetwork.co.th/

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2308 9999

 

บริษัทเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.centralthe1card.com/product/the1loan

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2627 4999

 

บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.singerthai.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2352 4777

 

บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.citiadvance.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2788 2788

 

บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.tlt.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2660 5555

 

บริษัทเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.tescolotusmoney.com/

เบอร์โทรศัพท์  : 1712

 

บริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.buyatsiam.com

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2777 7777

 

บริษัทไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.tcapital.co.th/

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2744 2222

 

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.ktc.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2123 5000

 

บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

เว็บไซต์ : http://www.krungsricard.com

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ 0 2296 5566

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า 0 2646 3000

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม 0 2646 3555

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด 0 2646 3333

 

บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.promise.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 1751

 

บริษัทเมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.muangthaileasing.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2880 1033

 

บริษัทวี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.vcash.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2645 0555

 

บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.saksiam.com/th/home

เบอร์โทรศัพท์  :  0 5544 0372

 

บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.americanexpress.co.th

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2273 5544

 

บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เว็บไซต์ : http://www.firstchoice.co.th/GEMFC/home/

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2627 8000

 

บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.aeon.co.th

-  กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง 0 2665 0123

-  ภาคเหนือ 0 5311 3123

-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4369 9123

-  ภาคใต้ 0 7427 1000

 

บริษัทอีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.easybuy.co.th

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2695 0000

 

บริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.ask.co.th

เบอร์โทรศัพท์  :  0 2679 6226

 

บริษัทเอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.sgf.co.th

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2619 1100

 

 

เครดิตบูโร

 

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.ncb.co.th/

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2643 1250

 

 

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง