รีเซต

ซูเปอร์โพล เผย สงกรานต์นี้ ปชช.อยากเห็น ศก.ฟื้น เงินเข้ากระเป๋ามากขึ้น อ้อนรัฐกระตุ้น

ซูเปอร์โพล เผย สงกรานต์นี้ ปชช.อยากเห็น ศก.ฟื้น เงินเข้ากระเป๋ามากขึ้น อ้อนรัฐกระตุ้น
มติชน
10 เมษายน 2565 ( 15:20 )
67
ซูเปอร์โพล เผย สงกรานต์นี้ ปชช.อยากเห็น ศก.ฟื้น เงินเข้ากระเป๋ามากขึ้น อ้อนรัฐกระตุ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง สงกรานต์ปีนี้ ประชาชนอยากได้อะไร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,100 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.7 อยากเห็นเศรษฐกิจดี มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น รองลงมาคือร้อยละ 97.6 อยากใช้ชีวิตตามปกติ โควิดหายไป ยอดผู้ติดเชื้อลดลง ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.1 อยากเห็น เปิดเมือง เปิดธุรกิจการค้าขายดี ควบคุมโควิดเข้มคู่มาตรการสาธารณสุข ร้อยละ 95.3 อยากเห็น ความปลอดภัยทางถนน ยอดอุบัติเหตุลด และร้อยละ 94.2 อยากเห็นครอบครัว ได้กลับบ้าน รวมเครือญาติ ช่วงเทศกาล

 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวล โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 กังวลไม่มีเงินใช้ เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่มีจะกิน ร้อยละ 94.7 กังวลความไม่ปลอดภัยจาก อาชญากรรม ยาเสพติด ร้อยละ 94.3 กังวลติดโควิด จำนวนผู้ติดเชื้อ ป่วยหนัก เสียชีวิตเพิ่ม ร้อยละ 92.1 กังวลอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต และร้อยละ 86.8 กังวล ค่าครองชีพสูง จากผลกระทบภัยสงคราม รัสเซีย ยูเครน

 

ที่น่าพิจารณาคือ มาตรการที่ประชาชน อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างสุขช่วงสงกรานต์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดราคาน้ำมัน กระตุ้นท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 ระบุ ผู้ประกอบการ ลดราคาสินค้า เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ร้อยละ 94.4 ระบุ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาล ร้อยละ 94.1 ระบุ มีมาตรการเข้มลดอุบัติเหตุบนถนน สัญจรไปกลับภูมิลำเนาไม่ติดขัด เช่น เคลียร์พื้นผิวเส้นทางจราจร มีจุดพักรถ จุดบริการประชาชนตลอดเส้นทางต่างๆ รณรงค์ เมาไม่ขับ ทำตามกฎหมาย สัญญาณป้ายจราจรชัดเจน

 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.8 ระบุ ภาครัฐเกี่ยวข้อง ตรวจ ATK ประชาชนทุกช่องการเดินทางก่อนเข้าพื้นที่ทั้งไปและกลับลดโอกาสกระจายเชื้อ อำนวยความสะดวกตรวจหาเชื้อให้ประชาชน ผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 92.5 ระบุ ประชาชนให้ความร่วมมือ ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง ด้วยตนเอง ทำตามมาตรการควบคุมโรค รับผิดชอบต่อสังคม และร้อยละ 87.9 ระบุ ตรวจสภาพรถ พร้อมใช้งาน ทำตามกฎหมายเคร่งครัด ไม่ประมาท จอดพักนอนตามจุดบริการประชาชน เมาไม่ขับ ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความอัดอั้นสั่งสมของสังคมไทยต่อเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย และวันครอบครัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาความสุขของการเดินทางกลับภูมิลำเนา พบปะญาติพี่น้อง กราบพ่อแม่ผู้มีพระคุณ และการท่องเที่ยวของครอบครัว ซึ่งรัฐมีข้อจำกัดและมาตรการควบคุมโรคต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี โดยส่วนใหญ่อยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เห็นเมืองมีชีวิตชีวา ผู้คนไปมาค้าขาย ท่องเที่ยวตามปกติ สวนทางกับการระบาดของโรคที่ยังคงอยู่ สอดแทรกด้วยผลกระทบสงครามยูเครน รัสเซีย ซึ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและเงินในกระเป๋าที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้วิถีชีวิตควบคุมโรค ประชาชนส่วนใหญ่ อยากเห็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย เดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัย ไม่ติดโควิด ขณะที่ส่วนใหญ่ยังมีความกังวล

กับ ปัญหาปากท้อง การแพร่ระบาดโควิดที่กำลังกลายเป็นโรคประจำถิ่น ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาลที่มีการสัญจรของคนจำนวนมาก

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า จะเห็นว่าความอัดอั้นและความกังวลของสังคมช่วงเทศกาลแห่งความสุข เป็นความหวังและปรารถนาร่วมกันที่จะร่วมกันทำให้ความสุขเดินหน้าต่อไปได้ จำเป็นต้องช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยและมีส่วนร่วมกัน ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนอย่างขยันขันแข็งไปพร้อมๆกัน ทั้งรัฐบาลที่คอยสนับสนุนและกำกับนโยบาย ส่วนราชการที่ต้องทำหน้าที่และรับผิดชอบมากขึ้น ภาคเอกชนที่ยอมถอยมาช่วยเหลือผ่อนเบาภาระประชาชน รวมทั้งประชาชนที่ต้องรับผิดชอบตนเองและทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมมากขึ้น เพื่อให้เทศกาลสำคัญ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของสังคมได้ในทุกสถานการณ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง