รีเซต

ลงทะเบียน "แกร็บไบค์ Grabbike (win)" ที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนป้ายทะเบียน แทนป้ายดำ ถึง 26 ก.ค. 65

ลงทะเบียน "แกร็บไบค์ Grabbike (win)" ที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนป้ายทะเบียน แทนป้ายดำ ถึง 26 ก.ค. 65
Ingonn
28 มิถุนายน 2565 ( 14:44 )
1.3K
ลงทะเบียน "แกร็บไบค์ Grabbike (win)" ที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนป้ายทะเบียน แทนป้ายดำ ถึง 26 ก.ค. 65

แกร็บไบค์หยุดวิ่ง! จากกรณี "Grabbike (win)" จะหยุดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.65 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้ที่นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล มาให้บริการสาธารณะ โดยยังไม่มาขึ้นทะเบียน ประมาณ 10,000 คัน นอกจากผิดกฎหมายใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรมการขนส่งทางบก จึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายได้ ล่าสุดได้ขยายเวลาให้กลุ่มไรเดอร์ และผู้บริหาร Grab ยืดเวลาตัดระบบ Grabbike (win) ออกไปอีก 60 วัน จากหมดเขตวันที่ 15 ก.ค.นี้ เพื่อลดผลกระทบผู้ใช้บริการ

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดโอกาสให้เจ้าของรถมาลงทะเบียนให้ถูกกฎหมายทั้งหมด ตามเงื่อนไขการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ที่ไม่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายเด็ดขาด จึงให้ขยายเวลาไปอีกไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ 16 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป และให้ขนส่งทางบกประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือรถทะเบียนป้ายดำ ว่า หากจะนำรถมาให้บริการสาธารณะต้องมาขึ้นทะเบียนและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะช่วยให้ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามทางขนส่งทางบกจะต้องมีการนำประเด็นการขอขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน 60 วันเสนอให้คณะกรรมการขนส่งทางบก พิจารณาอนุมัติด้วย

 

ลงทะเบียน "แกร็บไบค์ Grabbike (win)" ที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนป้ายทะเบียนสาธารณะ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqpbGFFJ9gQ6SDZolAAYpHDxT_efSZGGZWzUxQ5SHs2cta7Q/viewform

เมื่อครบกำหนดแล้ว จะนำข้อมูลมาพิจารณาแนวทางและวิธีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ผ่านระบบแอปพลิเคชันร่วมกับคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด 

 

ทำไมแกร็บวินต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสาธารณะ

Grab มีการให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ป้ายทะเบียนดำ มาใช้รับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร นอกจากผิดกฎหมายใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรมการขนส่งทางบก จึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผ่อนผันและขอความร่วมมือ Grab ให้ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ โดยให้บริการรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้เปลี่ยนเป็นการให้บริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของแทน แต่บริษัทฯ ยังไม่ดำเนินการ จึงต้องแจ้งให้นำการให้บริการออกจากแอปพลิเคชัน ส่วนกลุ่มไรเดอร์ยังสามารถให้บริการส่งอาหารหรือสิ่งของได้ตามปกติ เนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ

 1. ได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 3. มีสัญชาติไทย
 4. ไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการขับรถ หรือโดนปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 5. รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร
 6. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 7. ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 8. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก

 

หลักฐานประกอบคำขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 1. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี

 2. บัตรประชาชนฉบับจริง

 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 1. จองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
 2. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 4. อบรม 3 ชั่วโมง สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 5. ทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)
 6. ตรวจสอบความประพฤติหรือประวัติอาชญากร
 7. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

 

 

 

ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง