รีเซต

บทนำ : เกมแก้ รธน.

บทนำ : เกมแก้ รธน.
มติชน
23 ตุลาคม 2563 ( 12:05 )
53
บทนำ : เกมแก้ รธน.

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ ได้ประชุมเพื่อสรุปประเด็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปความเห็นต่อการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ ของ กมธ.เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 ตุลาคม กมธ.จะประชุมนัดสุดท้าย เพื่อสรุปความเห็น และส่งข้อสรุปจัดทำเป็นรูปเล่ม เสนอต่อสมาชิกรัฐสภา เพื่อนำไปพิจารณาจะลงมติรับหลักการหรือไม่ เมื่อมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญในเดือนพฤศจิกายนนี้

สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 นั้น กมธ.เสียงแตกเป็น 2 ฝ่าย กมธ.ที่เป็น ส.ส.เห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อจัดตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทำได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ กมธ.ที่เป็น ส.ว.และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เห็นว่าการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อจัดตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่สามารถทำได้ นายไพบูลย์ระบุว่า หาก กมธ.นำรายงานการแก้รัฐธรรมนูญเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อใด จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 กระทำได้หรือไม่ และจะต้องทำประชามติสอบถามประชาชนก่อนรับหลักการหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว ส่วนการแก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ส.ว.มีท่าทีอ่อนลง ไม่ขัดข้องหากจะมีการแก้ไข ถ้ามีความจำเป็น รวมถึงมาตรา 270 เรื่องอำนาจ ส.ว.ในการปฏิรูปประเทศนั้น ซึ่งทาง ส.ว.ต้องการให้ ส.ส.เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศประสบผลสำเร็จ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้กลายเป็นเกมการเมือง และเป็นเงื่อนไขของการชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่กำลังลุกลามไปทั่วประเทศ เริ่มมีประชาชนอีกกลุ่ม รวมตัวออกมาต่อต้าน ในลักษณะของม็อบชนม็อบ รัฐสภาที่ประกอบด้วย ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง และ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง จะต้องคำนึงถึงหลักการประชาธิปไตย และใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่หวงอำนาจ หวงประโยชน์พิเศษที่ฝ่ายของตนได้รับจากรัฐธรรมนูญ โดยไม่คำนึงถึงความสงบสุขและความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง