รัฐสภาเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบ

รัฐสภาเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบ
TNN ช่อง16
10 กันยายน 2564 ( 11:16 )
8
รัฐสภาเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบ

ข่าววันนี้ (10 ก.ย.64) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภา ส.ส.-ส.ว. โดยมีวาระสำคัญในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระที่ 3 ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งจากการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับไปใช้ระบบบัตร 2 ใบ ซึ่งการลงมติของ ส.ส. และ ส.ว.ในวันนี้ จะเป็นไปอย่างเปิดเผย ขานรายชื่อ ซึ่งมติที่จะผ่านความเห็นชอบนั้น จะต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา หรือมากกว่า 365 เสียง

 

โดยเสียงดังกล่าว จะต้องมี ส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมือง ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยมากกว่า 49 คน และจะต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วย 84 เสียงขึ้นไป ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงจะผ่านความเห็นชอบไปได้ 

 

ทั้งนี้ ผลการลงคะแนน ปรากฏว่าที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมาก มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งครั้งนี้ 

 

สำหรับขั้นตอนต่อไป ภายหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ประธานรัฐสภา จะได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2654 ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ นั้น จะต้องเว้นระยะเวลาไว้ 15 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ หาก ส.ส. และ ส.ว. เห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือมีประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สามารถเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เพื่อเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา หรือประธานสภาที่ตนสังกัด ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวระหว่างนี้ นายกรัฐมนตรี จะยังไม่สามารถนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง