TrueID

จับตาประชุมร่วมรัฐสภา 17-18 พ.ย. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ 'ไปต่อ-คว่ำ' ?

จับตาประชุมร่วมรัฐสภา 17-18 พ.ย. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ 'ไปต่อ-คว่ำ' ?
มติชน
17 พฤศจิกายน 2563 ( 08:40 )
181
จับตาประชุมร่วมรัฐสภา 17-18 พ.ย. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ 'ไปต่อ-คว่ำ' ?

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 โดยมีวาระเรื่องด่วนที่น่าจับตาคือเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ รวมถึงการรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

 

ทั้งนี้ 7 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจากพรรคร่วมรัฐบาล 1 ฉบับ พรรคร่วมฝ่ายค้าน 1 ฉบับ จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ 1 ฉบับ และพรรคเพื่อไทย (เพิ่มเติม) 4 ฉบับ

 

พรรคร่วมรัฐบาล 1 ฉบับ
– ญัตติแก้ไข ม.256 ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน มาจากการเลือกตั้ง 150 คน แต่งตั้ง 50 คน เวลาแก้ไขภายใน 240 วัน

 

พรรคร่วมฝ่ายค้าน 1 ฉบับ
– ญัตติแก้ไข ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง เวลาแก้ไขภายใน 120 วัน

 

ไอลอว์
– ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279 ยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17) นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน เป็นผู้เสนอ หรือร่างฉบับประชาชน

 

พรรคเพื่อไทย (เพิ่มเติม) 4 ฉบับ
– ญัตติแก้ไข ม.272 ตัดอำนาจ ส.ว. ร่วมโหวตนายกฯ และแก้ไข ม.159 เปิดทางเลือกนายกฯ
– ญัตติแก้ไข ม.270 และ ม.271 ตัดอำนาจ ส.ว.ติดตามการปฏิรูป
– ญัตติแก้ไข ม.279 ยกเลิกการรับรองความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ คำสั่ง และกระทำโดย คสช.
– ญัตติแก้ไขระบบเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับไปใช้ 2 ใบ แยกกันระหว่างระบบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญ 2540

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง