TrueID

'เทพไท' ชงที่ประชุมปชป. โหวตรับทั้ง7ร่าง แล้วค่อยแก้ไข-แปรญัตติวาระ 2

'เทพไท' ชงที่ประชุมปชป. โหวตรับทั้ง7ร่าง แล้วค่อยแก้ไข-แปรญัตติวาระ 2
มติชน
16 พฤศจิกายน 2563 ( 10:55 )
48
'เทพไท' ชงที่ประชุมปชป. โหวตรับทั้ง7ร่าง แล้วค่อยแก้ไข-แปรญัตติวาระ 2

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17-18 พ.ย.นี้ แม้ตนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาได้ เพราะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนพี่น้องประชาชนเพื่อพิจารณาโหวตญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดได้ แต่เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของตน ขอแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองไว้ว่า ถ้าตนมีสิทธิ์โหวตลงคะแนนในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้ ตนจะใช้สิทธิ์โหวตรับรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและไม่ใช่โหวตรับเฉพาะญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ฉบับทั้งของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้านเท่านั้น เพราะยังมีญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตราของพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก4ฉบับ และญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของไอลอร์อีกหนึ่งฉบับด้วย ถ้าโหวตไม่รับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอร์แล้วจะเป็นการปฏิเสธกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิความร้อนแรงทางการเมืองของประเทศ ความเห็นส่วนตัวยังยืนว่าควรโหวตรับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับไว้ก่อน เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไข หรือแปรญัตติในวาระ2 จะเป็นการดีที่สุด

 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ใการประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นัดพิเศษวันนี้(16 พ.ย.) เพื่อพิจารณาและกำหนดท่าทีต่อการลงคะแนนโหวตญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ7ฉบับ ซึ่งตนจะเสนอต่อที่ประชุมพรรค ให้พรรคมีเอกสิทธิ์ในการโหวตรับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆโดยอิสระ นอกเหนือจากมติวิปรัฐบาล ที่มีมติรับ2ญัตติของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านเท่านั้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของพรรคให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรคในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และต่อต้านอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบมาตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เมษายน 2489 จนถึงปัจจุบัน

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง