รีเซต

CPF รับ 18 โล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident

CPF รับ 18 โล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident
TNN ช่อง16
6 กรกฎาคม 2565 ( 10:57 )
41
CPF รับ 18 โล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2565 แก่สถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้อย่างต่อเนื่องในงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลททินัม แก่สถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันตั้งแต่ 10 ล้านชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมดขึ้นไป ซึ่งฟาร์มและโรงงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว จ.ชุมพร และ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน จ.สงขลา เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณระดับแพลททินัม รวมทั้งฟาร์มและโรงงาน ของซีพีเอฟ อีก 16 แห่ง ได้รับพิจารณารับโล่และประกาศเกียรติคุณในปีนี้ด้วยนายจารุบุตร เกิดอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ จำนวน 18 แห่ง ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ สสปท. ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 ตอกย้ำการเป็นสถานประกอบกิจการที่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานและยึดมั่นตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว และ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน เป็นสถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ 10 ล้านชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมดขึ้นไปเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน สำหรับ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เจ.อาร์ 2-3 จ.ตราด และโรงเพาะฟักลูกกุ้งสิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน จากการเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 3,000,000- 9,999,999 ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

สถานประกอบกิจการ 4 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับทองแดง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า DC บางนา กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้งสิงหนคร จ.สงขลา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น และโรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน จ.พังงา ในฐานะสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000- 2,999,999 ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการอีก 10 แห่งได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น เป็นหน่วยงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา มีชั่วโมงการทำงานต่ำกว่า 1 ล้านชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด
ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน ฟาร์มและโรงงานทุกแห่ง ได้กำหนดแผนงานและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ตามนโยบายบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานของซีพีเอฟ  (CPF SHE&En Policy) โดยมีกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูงสุด

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง