รีเซต

KAYNE ANDERSON RUDNICK เก็บหุ้นAUCTเพิ่ม

KAYNE ANDERSON RUDNICK เก็บหุ้นAUCTเพิ่ม
TNN ช่อง16
19 มิถุนายน 2563 ( 08:13 )
107
KAYNE ANDERSON RUDNICK เก็บหุ้นAUCTเพิ่ม

KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC บริษัทด้านการลงทุนจากลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ ได้นำส่งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)ต่อสำนักงานก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT จำนวน 800,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถืออยู่เพิ่มขึ้นเป็น 55,085,900 หุ้น  หรือคิดเป็น 10.0156% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง