รีเซต

ห้ามพลาด!! ส.อ.ท.ร่วมเอกชนลุยจัดงานงานแสดงเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศ

ห้ามพลาด!! ส.อ.ท.ร่วมเอกชนลุยจัดงานงานแสดงเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศ
มติชน
16 ธันวาคม 2564 ( 12:07 )
29
ห้ามพลาด!! ส.อ.ท.ร่วมเอกชนลุยจัดงานงานแสดงเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมหรือ ICTI, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเหล่าพันธมิตรในวงการ Internet of Things ร่วมจัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และส่งเสริมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกฟื้นภาคอุตสาหกรรมด้วย Industrial IoT” ในช่วงหนึ่งว่า ปัจจุบันดิจิทัลดิสรัปชันและโควิด-19 ต่างเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้น ทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Internet of Things (IoT), Metaverse, Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Automation & Robotics, Cloud, 5G, Big Data, Block Chain, Augmented Reality และ Cyber Security โดย Metaverse จะเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนและจะเกิด “Wave Digital Disruption รอบใหม่ขึ้น

 

ด้วยเหตุนี้เอง ส.อ.ท. จึงมุ่งขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยี IoT ส่อุตสาหกรรมไทยเพื่อยกระดับ Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุน Industry Transformation เข้าสู่ Industry 4.0 สร้าง Awareness สู่ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด Success Case การใช้ IoT ไปสู่สมาชิก ผ่านการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ ภายใต้ ส.อ.ท. อาทิ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI), FTI Academy, สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมผลักดันผู้ประกอบการนำร่องให้เกิดการใช้งานแพลตฟอร์ม หวังว่าผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรภายในงานอย่างเต็มที่เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่อไป

 

นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน Industrial IoT Solution Expo 2021 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Industrial Intelligence with Industrial IoT” เพราะเราเล็งเห็นถึงการก้าวไปอีกขั้นเมื่อ Internet of Things (ไอโอที) เข้ามามีบทบาทกับชีวิตในหลายๆ ด้านโดย เฉพาะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นศัพท์เฉพาะอย่าง Industrial IoT ปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวิกฤตครั้งนี้ ได้เร่งให้เทคโนโลยี 5G มาถึงเร็วยิ่งขึ้น เพราะคุณสมบัติสำคัญของ 5G ทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลายอย่างที่จะมาช่วยแก้ปัญหาได้

 

ทั้งนี้ “Industrial Internet of Things (IIoT)” เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งภายในงานนี้ ทุกท่านจะได้รับฟังการเสวนาในประเด็น The Next Step of IoT in Thailand รวมถึงหัวข้อสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณการสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรชั้นนำในวงการ Industrial IoT ที่เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาและปราศรัยจากบุคคลชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ IoT ทั่วประเทศ ที่มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัย รูปแบบการใช้งานอัจฉริยะ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อยกระดับการทำงานของ Industrial Ecosystem ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือระหว่างยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง