รีเซต

สวนสัตว์โคราช ผลิต “ดินพลังแรด”  ออเดอร์พุ่ง ผลิตไม่ต่ำกว่าวันละ 1.5 ตัน

สวนสัตว์โคราช ผลิต “ดินพลังแรด”  ออเดอร์พุ่ง ผลิตไม่ต่ำกว่าวันละ 1.5 ตัน
มติชน
19 พฤษภาคม 2565 ( 11:03 )
73
สวนสัตว์โคราช ผลิต “ดินพลังแรด”  ออเดอร์พุ่ง ผลิตไม่ต่ำกว่าวันละ 1.5 ตัน

วันที่ 19 พฤษภาคม  สวนสัตว์นครราชสีมา เดินหน้าโครงการผลิต “ดินพลังแรด” เป็นการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้และมูลสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และจำหน่ายเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมให้กับสวนสัตว์นครราชสีมาอีกช่องทางหนึ่ง โดย น.ส.สุกัญญา รัตนไตรศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า งานเพาะชำ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ของสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ทำการผลิต “ดินพลังแรด” เป็นดินปลูกต้นไม้ ซึ่งทดลองผลิตและนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ภายในสวนสัตว์ก่อน เพราะมีแร่ธาตุสูง ทั้งไนโตรเจนที่จะช่วยทำให้ราก ใบ ลำต้นเจริญเติบโต , โปรแตสเซียม ช่วยเร่งดอกและผล และฟอสฟอรัส ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง

 

 

ซึ่งผลจากการทดลองจริงภายในสวนสัตว์ฯ พบว่า “ดินพลังแรด” ช่วยให้ต้นไม้ รวมถึง พืชผักเจริญเติบโตได้ดี และช่วยเพิ่มผลผลิตด้วย จึงเริ่มต่อยอดโครงการฯ ด้วยการผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ได้มีโอกาสใช้ดินที่มีคุณภาพจากมูลสัตว์และเศษวัชพืชจริงๆ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลทุกชนิด รวมทั้ง ต่อยอดสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ “ดินพลังแรด” ซึ่งนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่มาซื้อให้การตอบรับดีมาก

 

ปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณวันละ 1.5 ตัน หรือ 1,500 กิโลกรัม เมื่อบรรจุถุงจะได้วันละ 300 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม ซึ่งนับตั้งแต่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นระยะเวลา 7 เดือนมาแล้ว สามารถจำหน่ายไปได้แล้วกว่า 17,000 ถุง คาดว่า จะผลิตเป็นปุ๋ยออกมาในอนาคต แต่ช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างการทดลอง ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อทดแทนหรือช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงได้

 

 

ส่วนขั้นตอนการผลิต ดินพลังแรด ทำได้ไม่ยาก แค่นำมูลแรด เศษอาหารสัตว์ที่เหลือ และน้ำหมักชีวภาพ เอามาผสมกับดินที่เตรียมไว้ ตากแดดและหมักให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ อย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงนำมาผสมกับเศษกิ่งไม้ขนาดเล็ก-ใบไม้-วัชพืชต่างๆที่เก็บมาจากเสวียน แล้วจึงนำมาเข้าเครื่องผสม เพื่อให้เนื้อดินละเอียด ก่อนจะนำมาแพ็คถุงจำหน่าย

 

ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมา ได้จัดจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ นับเป็นความสำเร็จอีกระดับหนึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจและสนับสนุนดินพลังแรด เป็นจำนวนมาก .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง