รีเซต

GLOBALink : 'เลี้ยงปูน้ำจืดในทะเลทราย' เพิ่มรายได้เกษตรกรซินเจียง

GLOBALink : 'เลี้ยงปูน้ำจืดในทะเลทราย' เพิ่มรายได้เกษตรกรซินเจียง
Xinhua
24 กรกฎาคม 2565 ( 12:50 )
45
GLOBALink : 'เลี้ยงปูน้ำจืดในทะเลทราย' เพิ่มรายได้เกษตรกรซินเจียง

อุรุมชี, 24 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาเยือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต อันได้แก่ปูจำนวนมากในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบลอป นูร์ (Lop Nur) ซึ่งตั้งอยู่ริมขอบ "ทากลามากัน" (Taklamakan Desert) ทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ชาวบ้านในท้องถิ่นเดินทางมาเพื่อหาซื้อปูที่นี่ และได้ลิ้มลองอาหารรสโอชะที่เมื่อก่อนในพื้นที่แถบนี้แทบไม่มีใครรู้จักมาก่อน โดยทะเลสาบลอป นูร์ นั้นตั้งอยู่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลทรายทากลามากัน และมีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำทาริม (Tarim River) แม่น้ำภายในประเทศที่ยาวที่สุดของจีนการเพาะเลี้ยงปูน้ำจืดในทะเลทรายแห่งนี้ เกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางนิเวศของทะเลสาบได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 ชูหนิงหนิง หัวหน้าฟาร์มน้ำจืดในอำเภออวี้ลี่ เป็นชาวบ้านคนแรกที่เริ่มเลี้ยงปูในทะเลทรายทากลามากัน เธอปล่อยให้ปูเติบโตตามธรรมชาติในทะเลสาปลอป นูร์ ซึ่งได้รับน้ำสะอาดจากแม่น้ำทาริมชูกล่าวว่าปูเหล่านี้กินพืชน้ำในทะเลสาบและปลาหรือกุ้งตัวเล็กๆ ที่มาจากแม่น้ำทาริมเป็นอาหาร ส่งผลให้ปูมีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย และมีรสสัมผัสที่เยี่ยมยอดในปีนี้ มีการนำปูแม่น้ำแยงซีวัยอ่อน มูลค่า 50,000 หยวน (ราว 2.71 แสนบาท) มาปล่อยลงสู่ทะเลสาบลอป นูร์ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลผลิตปูราว 20 ตันในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง