ไทยจับมือออสเตรเลีย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “อีอีซี-แลนด์บริดจ์” ถก สนข. ลุยรถอีวีพลังงานสะอาด

ไทยจับมือออสเตรเลีย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “อีอีซี-แลนด์บริดจ์” ถก สนข. ลุยรถอีวีพลังงานสะอาด
ข่าวสด
14 มิถุนายน 2564 ( 14:49 )
23
ไทยจับมือออสเตรเลีย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “อีอีซี-แลนด์บริดจ์” ถก สนข. ลุยรถอีวีพลังงานสะอาด

 

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายถึงผลการหารือร่วมกับ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำ ประเทศไทย ผู้บริหารโครงการ Partnership for Infrastructure (P4I) ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ประสานความร่วมมือด้านคมนาคมของไทยร่วมกับออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โครงการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งในโครงการอีอีซี แผนการพัฒนาพลังงานสะอาดในภาคการขนส่ง (Sustain Transport) และความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

 

 

 

รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ทางด้านวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือ Partnership for Infrastructure (P4I) เบื้องต้นได้ข้อสรุปร่วมกันในโครงการพัฒนาระยะแรก ดังนี้ ออสเตรเลียจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายไทย เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าการพัฒนาศักยภาพเส้นทาง MR-MAP และโครงการ แลนด์บริดจ์

 

 

 

รวมทั้งร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดด้านการขนส่งในประเทศไทย ซึ่งจะประยุกต์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของกระทรวง โดยยกตัวอย่างการใช้งานรถโดยสารสาธารณะ EV และการสนับสนุนกลไกสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด โดยจะหารือรายละเอียดร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือ สนข.

 

 

 

นอกจากนี้ ออสเตรเลียจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ และช่วยพัฒนา ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Free Flow Tolling) ที่มีประสิทธิภาพรวม ถึงกฎระเบียบเพื่อควบคุมผู้ละเมิดกฎจราจรและกฎหมายที่ฝ่ายออสเตรเลียมีประสบการณ์มายาวนานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง