รีเซต

ไข้เลือดออกระบาดแม่ฮ่องสอน ป่วยพุ่งอันดับ 1 ประเทศ

ไข้เลือดออกระบาดแม่ฮ่องสอน ป่วยพุ่งอันดับ 1 ประเทศ
TNN ช่อง16
7 ตุลาคม 2563 ( 09:03 )
172
ไข้เลือดออกระบาดแม่ฮ่องสอน ป่วยพุ่งอันดับ 1 ประเทศ

วันนี้ ( 7 ต.ค. 63 )นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า หลังจากช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่อันดับ 3 ของประเทศ แต่ในขณะนี้กลับมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-5 ตุลาคม 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยสูงถึง 1,396 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 499.09 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63


โดยกลุ่มอาชีพที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียน รับจ้างและเกษตรกร พื้นที่อำเภอแม่สะเรียงมีผู้ป่วยมากสุด 863 ราย รองลงมาได้แก่อำเภอสบเมย สถิติการป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทียบกับปี 63 มีผู้ป่วยมากกว่าปี 62 ถึง 4.28 เท่า 


สาเหตุมาจากฝนที่หยุดตกในช่วงสัปดาห์ก่อนและกลับมาตกใหม่ทำอากาศชื้นและมีน้ำขังเป็นที่เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึ่งสั่งให้มีการทบทวนมาตรการ 3-3-1 คือ 3 ชั่วโมงแรกให้รายงาน ส่วน 3 ชั่งโมงที่ 2 ให้กำจัดตัวแก่ที่อยู่รอบบ้านที่มีวัชพืช และแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำตัวอ่อนที่อยู่รอบบ้านโดยพ่นหมอกควันรอบๆ บ้านในรัศมี 100 เมตร และใน 1 วันให้ทีมสอบสวนโรคลงควบคุมโรค รายงานอุปสรรค์ปัญหาทั้งในเรื่องโลชั่นกันยุงสเปรย์กระป๋อง และทรายกำจัดตัวอ่อน ซึ่งได้สนับสนุนในพื้นที่อย่างเพียงพอ 


โดยให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือกับประชาชนในการพ่นยาทั้งในและรอบบ้านในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยประชาชนให้ความร่วมมือดีให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ลงไปให้ถึงทุกชุมชนทุกครอบครัว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดหาวัสดุอปกรณ์ให้จัดกิจกรรมณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานทีสาธารณะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกครัวเรือน


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonlineข่าวที่เกี่ยวข้อง