รีเซต

'เจ้าคณะจังหวัดพะเยา' ประกาศให้พระสงฆ์เฝ้าระวัง'โนอึล' งดกิจกรรมช่วงพายุเข้า

'เจ้าคณะจังหวัดพะเยา' ประกาศให้พระสงฆ์เฝ้าระวัง'โนอึล' งดกิจกรรมช่วงพายุเข้า
มติชน
19 กันยายน 2563 ( 10:30 )
81
'เจ้าคณะจังหวัดพะเยา' ประกาศให้พระสงฆ์เฝ้าระวัง'โนอึล' งดกิจกรรมช่วงพายุเข้า

‘เจ้าคณะจังหวัดพะเยา’ ประกาศให้พระสงฆ์เฝ้าระวัง’โนอึล’ งดกิจกรรมช่วงพายุเข้า หากมีกิจกรรมช่วงพายุเข้าให้งด-เลื่อน ป้องกันเกิดความเสียหายจากวาตภัย

 

วันที่ 19 กันยายน พระครูพิศาลสรกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุโซนร้อนโนอึล ที่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 นี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดย พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้มีความเป็นห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีประกาศสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากพายุระดับ 3 (โซนร้อน) โนอึล ในการนี้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา จึงขอให้พระสังฆาธิการทุกวัด ได้เฝ้าระวังและป้องกันภัย จากพายุโซนร้อนโนอึล ดังนี้ 1. ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัด ที่มีพื้นที่วัดตั้งอยู่ใกล้ภูเขา แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่เสี่ยงภัย ได้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ วาตภัยและอุทกภัย อาทิ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

 

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ประกาศฯ ข้อ 2.ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัด ที่มีกำหนดการจัดงานหรือกิจกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (18-20 ก.ย.63) ได้พิจารณาเลื่อน หรือ งดการจัดงานเพื่อป้องกันผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนโนอึล และ 3.ขอให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัดติดตามประกาศและแนวทางปฏิบัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากพายุโซนร้อนโนอึล พร้อมกันนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้ขอให้พระสังฆาธิการทุกระดับเฝ้าระวังและป้องกันภัย ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและศาสนสมบัติของพระศาสนาสืบไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง