รีเซต

"เฉลิมชัย"พร้อมส่งทีมฟื้นฟูอุทกภัยจาก“พายุโนอึล”ช่วยเกษตรกร

"เฉลิมชัย"พร้อมส่งทีมฟื้นฟูอุทกภัยจาก“พายุโนอึล”ช่วยเกษตรกร
TNN ช่อง16
19 กันยายน 2563 ( 14:50 )
243
"เฉลิมชัย"พร้อมส่งทีมฟื้นฟูอุทกภัยจาก“พายุโนอึล”ช่วยเกษตรกร

วันนี้ ( 19 ก.ย.63) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุโนอึล ที่จะเกิดขึ้น ช่วงวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบข้อสั่งการและได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการเตรียมการและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดทำบัญชีบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หากได้รับการประสานงานทันที

ขณะเดียวกัน ยังจัดตั้งทีมฟื้นฟูอุทกภัย (one team for all jobs) มอบหมาให้ เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย อำนวยการและบูรณาการการทำงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลงพื้นทีสำรวจความเดือนร้อน และการช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ เพื่อหยุดยั้งความเสียหาย เช่น การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตร การให้บริการคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) การสำรวจความเสียหายและเยียวยาหลังการเกิดภัย และประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภับพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 

 นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

1. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกร ให้ทราบสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลหากกรณีเกิดภัย จะได้ทำการช่วยเหลือต่อไป

3. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เกษตรและแจ้งให้กรมทราบได้ทันทีผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น 

4. รายงานสถานการณ์ การช่วยเหลือ ความต้องการของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

5. หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เร่งแจ้งสิทธิ์ให้เกษตรกรทราบและดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเร็วเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง