เริ่มพรุ่งนี้วันแรก ตรวจโควิดฟรีให้ผู้ประกันตน ประกันสังคม

เริ่มพรุ่งนี้วันแรก ตรวจโควิดฟรีให้ผู้ประกันตน ประกันสังคม
TNN ช่อง16
16 เมษายน 2564 ( 14:29 )
61
เริ่มพรุ่งนี้วันแรก ตรวจโควิดฟรีให้ผู้ประกันตน ประกันสังคม

วันนี้ (16เม.ย.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย หน่วยบริการตรวจโควิดฟรี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ว่า เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 /มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสูง สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ในหลายโรงพยาบาลมีผู้มาใช้บริการเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัดและมีผู้คนรอคิวเป็นจำนวนมาก 


กระทรวงแรงงานจึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สปสช. และกรุงเทพมหานคร เพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 ช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 8,000 คน จากที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา และจะเริ่มต้นตรวจในวันที่ 17 เมษายนนี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองและสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ชั่วโมงละไม่ต่ำกว่า 300 คน และจะทราบผลการตรวจภายใน 24-48 ชั่วโมง 


หากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของเครือข่ายสังกัดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 81 แห่งที่มีความพร้อม โดยจะได้รับการรักษาฟรี มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง และมี HQ 200 กว่าเตียง


สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการจองคิวตรวจคัดกรองเชื้อตรวจโควิด-19 ผู้ประกันตนสามารถเข้าเว็บไซต์ https://www.google.com แล้ว พิมพ์คำว่า แรงงานเราสู้ด้วยกัน แล้วคลิกที่เว็บไชต์   https://sso.icntracking.com/icntracking/self register.php  จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัว ประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย


ทั้งนี้ จะโดยเปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนออนไลน์ได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน และช่วงบ่าย 1,500 คน เพื่อลดความแออัดหรือรอคิวนาน โดยขอให้ผู้ประกันตนนำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนาบัตรมาแสดงในวันนัดเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย และเมื่อได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ สำหรับกรณีผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วไม่ได้มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่ เพื่อจองคิวตรวจอีกครั้งต่อไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง